maandag 20 april 2020

Breed consortium onderzoekt zonne-energie op dijken

Breed consortium onderzoekt zonne-energie op dijken

In het Nederlandse landschap zullen nog meer zonneparken komen. Maar het liefst niet in landbouw- en natuurgebieden. Zouden de 17.000 kilometer aan dijken hiervoor plek bieden? Een brede samenwerking van kennisinstellingen, installatie- en PV-bedrijven en overheden zoekt de mogelijkheden uit.

Lees verder

Onderzoek naar extra drijfkracht voor wind op zee

In de Noordzee komen steeds meer windparken verder van de kust te liggen. Daarmee wordt het duurder en lastiger om ze te onderhouden en elektriciteit naar land te brengen. Is een combinatie van vaste en drijvende eilanden misschien een oplossing? Een consortium van Nederlandse bedrijven gaat dit onderzoeken.

Lees verder

Pachtovereenkomst ook via e-mail versturen

Door de coronamaatregelen mag u vanaf 20 april 2020 uw pachtovereenkomst ook via e-mail versturen. Zo kunt u veilig thuisblijven en de pachtovereenkomsten voor de Grondkamer toch op tijd versturen.

Lees verder

Gecombineerde opgave: belafspraak in de avonduren

Heeft u een vraag over de Gecombineerde opgave? En wilt u deze vraag in de avonduren met ons bespreken? U kunt hiervoor zelf een afspraak inplannen.

Lees verder

Steun voor sierteelt- en voedingstuinbouwsector en fritesaardappeltelers

De minister gaat de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen ondersteunen. Dat heeft ze op woensdag 15 april bekend gemaakt.

Lees verder