maandag 9 maart 2020

Ondernemerschap in Nederland in twintig jaar verdubbeld

Ondernemerschap in Nederland in twintig jaar verdubbeld
In het begin van deze eeuw was ongeveer 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking actief bezig om een onderneming op te starten of een onderneming te voeren die jonger dan 3,5 jaar was. Economie & onderwijs
Lees verder

Voorstel om veiligheidscoördinator aan te stellen bij bouwwerken
In het Besluit bouwwerken leefomgeving worden enkele wijzigingen aangebracht. Milieu & ruimte
Lees verder

TNO ontwikkelt organisatiemodel lerende en innovatieve organisaties
Kennisinstituut TNO heeft een theoretisch organisatiemodel ontwikkeld met de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie. Economie & onderwijs
Lees verder

Nieuwe sollicitatiecode geeft werkgevers houvast bij werving & selectie
De Stichting van de Arbeid heeft een nieuwe versie van de zogeheten NVP-sollicitatiecode gepubliceerd. Economie & onderwijs
Lees verder