zaterdag 7 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inspectie en onderhoud Brandscheidingen en -kleppen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Polder de Dijken-Bakkerom. - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prolander. Automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken-Bakkerom. - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - VISTA college
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Bodem-, asbest- en verhardingsonderzoeken - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Cruquiusbrug - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020...
Lees verder

Aanbesteding Doelgroepenvervoer - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Postdiensten - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

'Raamovereenkomst Verwijderen bomen en herplanten bomen, periode 2020-2023' - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Het vellen en rooien van bomen in de Gemeente Schiedam - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Data Capture Systeem - Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Installatie advies Vastgoedprojecten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectmanagement Adviesdiensten Vastgoedprojecten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Arbodienstverlening - Landstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rijksbrede Aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bomen (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg...
Lees verder

767578 Raamovereenkomsten onderhoud aan bedrijfsdeuren op Defensielocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Nieuwbouw 2 - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Brugoperator - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taxateurs grondverwerving en Taxateurs nadeelcompensatie - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor accountantsdiensten - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Aankondiging ikv vrijwillige transparantie vooraf levering waterstof - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hotel-en vergaderaccomodaties Delft en omgeving - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

leverantie verkeersborden Gemeente Barneveld en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gerechtsdeurwaardersdiensten 2020 - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Paraat Scholen - Bestuurskantoor Reflexis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2019-010 Raamovereenkomst reinigen kolken 2020-2023 - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P&ID + PFD Tekenwerk - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Technisch ontwerpen voor...
Lees verder

Verwerking bouwafval - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Realisatie Bovenbouw Spoor Theemswegtracé - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

APPLISS - SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Invordering Naheffingsaanslagen - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Service Management Software - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gegevensregistratiesysteem
Lees verder

Billboards Eindhoven - Eindhoven247 B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Energieloket voor de inwoners van de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

chemical vapor deposition (CVD) system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BI.2019.550 debiteurenbeheer voor de gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Markconsultatie: Rittenregistratie - parkeren - wagenparksysteem - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheer van wagenpark
Lees verder

Europese Aanbesteding Warme Dranken - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delfzijl en omgeving NL112...
Lees verder

Planbaar onderhoud POMS Vriezenveen te Almelo - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Fiscale adviesdiensten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Redvoertuigen (autoladders) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Team:Fit samen voor een gezondere sportomgeving (Coördinator/Coaches) - Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

A08.76.2020 Bouwteam herinrichten Langegracht/oude Herengracht Leiden, onderdeel van de Centrumroute - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Managed Netwerkdiensten en Infrastructuurbeheer Parkeren gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke Werkstromen Klantcontact RVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP HANA Infrastructuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Outsourcing ICT - Driestar educatief
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder