donderdag 5 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

RTGB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Veluwe 2020 D-002884B FW Apeldoorn - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0738 Verbouwing Anton de Komplein 150 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2020...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting en advisering - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MOSH-MOAH-Systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzamelen, afvoeren en verwerken van afval - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HRM systeem - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trapliften - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Eten en Drinken, centrale overeenkomst Restauratieve voorzieningen UM - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Onderhoud aan werktuigkundige installaties en apparatuur van cleanrooms en kwalificatie van ruimten en apparatuur van cleanrooms. - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering onder- en bovengrondse inzamelsystemen en elektronica - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer parkeergarages inclusief geldgaring - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Buurtsportcoaches gemeente Gemert-Bakel - Bizob
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verhuizingen en interne transporten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31153367: Realisatie Ondiepe Zone Wolderwijd - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de dienstverlening van Inhuur flexibel extern personeel t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Papierloos vergaderen - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leasing bedrijfsvoertuigen en personenauto's gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - ICT Beheer Kijfhoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Verlenging OV Concessie West-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Renovatie openbare verlichting - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

AI 2019-212 Raamovereenkomst dagelijks onderhoud civiele constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Externe Reprodienstverlening 2020 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding Beheer Openbare Ruimte (BOR) systeem Gemeente Moerdijk - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanleg Fietsroute Plus Groningen - Winsum - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding audiovisuele middelen ten behoeve van SALTO - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren en installeren photo voltaïsche installatie AWZI Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak & Glasbewassing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw kantine en buitenruimte kantinegebouw Smeetslandseweg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Oss_Onderhoud grasmatten en watergangen in gebied 3 2020 - 2022 - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Accessories (antenna's, adapters, cables, connectors) for mission supported systems - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats...
Lees verder

Landelijk - Beheer vaste (IP) Telefonie (Telefonie vast) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw duurzaam schoolgebouw 'Over Betuwe College' te Elst - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak, Glasbewassing en Sanitaire Voorzieningen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountancy diensten provincie Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Psychologische en Medische keuring in het kader van de Wet Lokaal Spoor - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

19.339 Vak-applicatie Exploitatie Sportvoorzieningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van maximaal drie kolkenzuigers aan Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst hagen knippen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Touchscreens - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Standaardlicenties en Software Asset Management provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

LED-verlichting sportvelden Enschede - Sportaal b.v.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 |...
Lees verder

Marktconsultatie flexibele arbeid - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Onderhoud en ontwikkeling natuurbestek 2020 - 2022 - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Inductively Coupled Plasma Massaspectrometer - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud elementenverharding 2020 - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding leermiddelen Markland College - Markland College Oudenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Utrechtse catering voor iedereen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het inzamelen, opslaan en verwerken van scheepsafval in het beheersgebied Terneuzen en Vlissingen van North Sea Port Netherlands N.V. - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Intelligente beheerkasten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer Veenendaal en Rhenen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider Machine Learning - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder