maandag 30 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur Teammanager/coördinator backoffice Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder