dinsdag 3 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Lease wagenpark Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Promotie Informatie Monitoring Systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Dienst Bodycams 2020 - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider Gebiedsontwikkeling - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheer Wijkcentra - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Albeda - Stichting Albeda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beelden 112 Incidenten in de provincie Noord-Brabant - Stichting Regionale Omroep Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Levering van hout en beschoeiingsmateriaal - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

marktconsultatie training en begeleiding HKT-R risicotaxatieinstrument - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitvoering Survey Integratie Migranten 2020 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Centraal roosterprogramma Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst Mobiele slibontwatering (DIG-11084) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Elektrische personenauto's - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Juridische werkzaamheden subsidieregeling(en) Economie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsmanager reconstructie N468 te Schipluiden - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werving respondenten voor UX-gebruikerstesten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitrukkleding Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Projectmanager Geluid (1 FTE), vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31133408 InSAR based deformation service for the Dutch built Environment - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Document management systeem en procesondersteuning - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Ontzorgend totaalaanbod Energiebesparing Gebouwde omgeving - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Verwijderen drijfvuil" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Consulent Zelfstandigen met specialisatie deeltijdondernemerschap - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent 2 fte, afdeling beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountmanager Onboarding Dataloket - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Senior Projectleider – Document management systeem - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Vak applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving en WMO Toezicht - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Huisvestingsadvies - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren van tractoren - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding telefonie en data Waterschap Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI echo sounder system - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding brandstof ten behoeve van rijdend materieel 2020-2024 Zeeuws Vlaanderen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Dienstverlening, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Opsporen Conventionele explosieven - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden Weert-Nederweert - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitale leeromgeving DLO - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koude en warme drankenvoorziening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gebruik Elektrische (deel)auto's Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

GGD Hollands Noorden - Europees openbare aanbesteding ICT Hardware - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkplekuitwijk - CAK
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden voor de Warmtekrachtkoppeling (WKK installatie) op AWZI Haarlem-Waarderpolder (DIG-11120) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Begeleiden (Europese) aanbestedingen - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Studentinformatiesysteem - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie externe inhuur binnen sociaal domein - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groslijst Leidingwerken - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen VAVO-lyceum - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31156622: Raamovereenkomst voor het leveren van Calciumchloride 2020 - 2024 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding van de aanschaf, implementatie en onderhoud van een burgerzaken-oplossing - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Logeren - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'payroll en inhuur personeel'. - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbetering mobiliteitsketen: Werving, Selectie & Matching Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hotel-en vergaderaccomodaties Delft en omgeving - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Hoteldiensten
Lees verder

Verblijf met begeleiding - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Magnetic Field Shielding Surgery Rooms - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten tot functieschaal 9 - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriumdiensten - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Twee samenwerkingspartners t.b.v. ingenieursdiensten riolering voor de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

kolkenreiniging 2020-24 gemeente Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31144563: Meerjarig Onderhoud Stormvloedkering Ramspol* - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Custom procedure trays, los afdekmateriaal en OK-jassen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Anna's Hoeve uitgifte bouwvelden 4.1 & 4.2 - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Laboratoriumdiensten - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel...
Lees verder

Anna's Hoeve uitgifte bouwveld 2.3b - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

31144563: Meerjarig Onderhoud Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Process simulation software - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 |...
Lees verder

Elektrische Straatveegmachine (gemeente Uden) - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktdialoog Goede dagen en perspectief - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Aanbesteding sanitaire voorzieningen via RIC methodiek voor de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Flexibele krachten klantcontact - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch waterbeheer Oostvaardersplassen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst 19-019 Relining - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder