zondag 29 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur teammanager/coördinator implementatieondersteuningsteam Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

ICT-Beheer - De Meerwaarde
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder