zaterdag 28 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering van maatschappelijk verantwoorde bedrijfskleding - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Analysis of Valuing Water Showcases - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contractovername - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting basisschool St. Jan Baptist - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klimaatrobuust Kienehoef, uitvoering civieltechnische werkzaamheden - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020...
Lees verder

Purchase-to-Pay systeem - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aankoopsoftware
Lees verder

Marktconsultatie Inspectie, onderhoud, reparatie en keuring hefmiddelen, hijsmiddelen, valbeveiliging en klimmaterialen - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gazon maaien - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Roosterapplicatie - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Abonnementenbeheer en levering losse uitgaven - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Markant Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Vrije School Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Busstation Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Inhuur Domeinexpert Bedrijfsvoering Verpleeghuiszorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden DZB Leiden A06.68.2020 - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

NIEUWBOUW RFC GEMEENTE GEERTRUIDENBERG - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur Junior Strategisch Adviseur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Multifuctionele hydraulische mobiele machine - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0745 ROK Inzet Verkeersregelaars en coördinatoren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0746 ROK Tijdelijke en permanente verkeersvoorzieningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatschappelijke Opvang Valleiregio - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Asbestinventarisatie (en -advies) - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding onderwijs leerpakket voor Stichting Fluvium - Stichting Fluvium; Stichting voor openbaar basisonderwijs Geldermalsen-Neerijnen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Wagenparkbeheer - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Veilige, comfortabele en representatieve Bedrijfskleding, PBM's en schoenen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-medewerkers - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud en rioolvervanging de Lariks fase 2, bestek 2019-18 - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020...
Lees verder

Zwem- en gymvervoer - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering, installatie en onderhoud zonnepanelen Gemeentewerf en Zwembad De Sla - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar/Scrummaster WABO/DSO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud en Sanitaire voorzieningen Florēs Onderwijs - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Payroll en Detachering Florēs Onderwijs - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Baggeren, aanleg slibvang en inrichten natuurzone Noordplas Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leverancier tijdelijke huisvesting Keizer Karel College - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf bedrijfswagens buitendienst gemeente Berkelland inclusief raamcontract 2020 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Touchscreens - O.R.S. Lek en Linge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jongerenconsulent - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

zaak 31156801 "IBM model for seabirds'' - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open house procedure - Huishoudelijk ondersteuning - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 |...
Lees verder

Levering verlichtingsspots museale objectverlichting - Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestuurssecretaresse/personal assistant GRJR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur audiovisueel bij evenementen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

KIE-CAW Aanbesteding Core, access- & wirelessnetwerk - Coöperatie KIEN UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Databasebeheer - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Ondersteuning Wmo gemeente Leeuwarden 2021 e.v. - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding GT Print - VNG Realisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie fluorescentie Slidescanner - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Construction Demoplant Epression of Interest requested - Polystyrene Loop B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Uitvoeren onderhoud flatrack brandstof met pompeenheid & flatrack brandstof bulk - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tankpassen in combinatie met brandstof, en de bulklevering - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organiseren van maatwerk voor huishoudens met meerdere problemen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud, reparatie en keuringen van voertuigen, inventaris en bepakking - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DBM Biomassa installatie - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2020...
Lees verder

Utrechtse catering voor iedereen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf bloem en volkorentarwemeel ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

- Centrummanager - - Stichting Centrummanagement Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud en de aankoop van tuin- en parkmachines - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Ontwerpteam Total Engineering Cultuurcluster Delfzijl - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mendix advanced business engineer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Archeologie raamovereenkomst 2020-2023 gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mendix Advanced Business engineer (V&M-planbord) - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sanering voormalige stortplaats Woltersum - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Ontwikkelaar Backend - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

BZ EA Appui au Programme de Développement Intégré et Durable du Sourou - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder