donderdag 26 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Herinrichting Noordeindseweg (ged), Berkel en Rodenrijs - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Wijkaanpak Vogelbuurt - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

vervaardiging en levering drukwerk en reprografische opdrachten VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(Her)verzekeringscontract Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Amsterdam en deelnemingen - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

EA postdiensten regionaal - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodem-, asbest- en verhardingsonderzoeken - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-20421-19: Het op afroep en naar behoefte reinigen en coaten van (kunst) objecten en monumenten in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding en renovatie van het hoofdgebouw van het NATO Communications and Information Agency-complex te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bodemadviesdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Algemeen Toegankelijke Voorziening Begeleiding Groep voor Ouderen voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Markconsultatie Duikcommunicatiemiddelen VRHM - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Gemeentelijke informatie pagina - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

iPSC Tissue Culture Robot - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

LAN en WLAN infrastructuur - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Identity Acces Management en Autorisatiematrix - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingen Payrollen en/of uitzenden t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en monteren van 2 glijbanen voor zwembad de Waterdam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

ICT projectleider - Griffie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Juridisch adviseur sociaal recht - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opsporen conventionele explosieven 2020 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600067369 Openbaar Ministerie Manager beheer IV IT - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'Uitvoering regulier onderhoud en realiseren verbeteringen aan de Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2029' Gemeenten Albrandswaard en Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Payrolling ten behoeve van Parkeer Beheer Roosendaal BV. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Webdiensten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Uitvoeren milieutechnisch asfaltonderzoek en -advies 2020-2025 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Het Simmelink te Eibergen, Bouwteampartners bouwkundig werk en technische installatiewerk E&W - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur groenspecialisten op uitzendbasis - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cloudbeheer - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Snoeien bomen Tongelre" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0293 Onderhoud lichtkunst, stadsilluminatie en decoratieve verlichting (LSD) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Interieurbeplanting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Planten
Lees verder

Chemical Detectors (hand-held) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Bodemonderzoek - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Senior Technisch EIM Consultant (2) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Construction land station (Civiel/Bouwkundig) Borssele - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Levering en plaatsing van Abri's - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsproceudre Ambulante begeleiding van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 - Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO/VSO 31.02
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging trekkenwandinstallatie Theater de Maagd - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31152735: het meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Montage (primaire en secundaire installatie) land station Borssele - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Nieuwbouw KC Vredenburg te Arnhem, architectenselectie - Stichting Financieel Beheer Samenwoonscholen en Onderwijshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Nieuwbouw Zwembad De Koerbelt Gemeente Rijssen-Holten_Bouwteam - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31150545: Marktconsultatie Zee & Delta B-sluizen - Sluizencomplex Hansweert, Zandkreeksluis, Grevelingensluis, Roompotsluis - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvragen, onderhouden en beheren van verbindingen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en Exploitatie milieustraten Sint-Michielsgestel en Berlicum - Gemeente Sint-Michielsgestel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Levering van Abonnementen voor Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bomen 2020 - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering van Boeken voor Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.76.2020 Bouwteam herinrichten Langegracht/oude Herengracht Leiden, onderdeel van de Centrumroute - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020...
Lees verder

Verwerking GFT OMRIN - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorraadkasten en toebehoren - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkoop WMO Begeleiding en Logeren gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Modificatie Diagnose systeem materieel serie VIRM, rectificatie van TN 253153 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Infrastructuur Specialist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

A3.612.2020 Raamovereenkomst levering grond ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder