dinsdag 24 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

ICT Hardware en aanvullende dienstverlening - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fysische Metingen - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stichting VO Zeeuws-Vlaaderen - Hardware - Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visiteregeling parkeren - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verhuisdiensten ten behoeve van FMHaaglanden, het Ministerie van Algemene Zaken en de Tweede Kamer - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Catalogus Warme Drankenautomaten t.b.v. Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Schoonmaak en Glasbewassing Qliq Primair - Stichting QliQ Primair Onderwijs / Kindcentrum Mozaïek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

EA verhardingsonderzoeken/adviezen en Milieukundige onderzoeken - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Femtosecond Laser Machining System - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Echografie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Drukwerk - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Divers...
Lees verder

Aanschaf, levering, installatie en onderhoud NextSeq 2000 Sequencing System - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake de levering van Benzine, ongelood, RON 95 met NATO-code F-67 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Werving en Selectiebureaus t.b.v. Stichting Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Aanbesteding BAG applicatie, GRSA2 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werktuigbouwkundige installaties - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Burgerzaken- applicatie GRSA2 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vlaardingen - Accountant - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doelgroepvervoer regio Midden-Brabant Inkoopronde III - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

software reseller voor de levering van onderhoud op huidige software licenties en uitbreiding met nieuwe standaard software licenties inclusief onderhoud - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

renovatie stadskantoor ( huis van Roosendaal) te Roosendaal. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

markt consultatie ICT inhuur en sourcing - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT inhuur en sourcing - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaionderhoud Maaiboot 3 MB 1 2020 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek 3-L2 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Besloten Busvervoer - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Combi-tankautospuiten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10100034828 Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) BD - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Europese Niet-Openbare Aanbestedingsprocedure upgrade ERP systeem (nu Dynamics NAV2015) - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Project Management Assistance Drinking Water System of N'Djamena in Chad - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snoeien bomen buitengebied - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking oud papier en karton - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Verhuisdiensten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Transport & Verwerking diverse afvalstromen milieustraat gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigen en Huurdersonderhoud Haagse markt - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Arrestanten Verzorgings Artikelenenen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting VO Steenwijkerland-Weststellingwerf - Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de Regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overlegtafels WMO-Maatwerkvoorzieningen Gemeentes Raalte & Olst-Wijhe - Gemeente Raalte
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Drankautomaten en ingredi├źnten gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitaliseren Archiefstukken - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Operationeel beheer off-street locaties parkeren" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Raamovereenkomst hagen knippen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Programma communicatieadviseur KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Bijzondere voorrangsvoertuigen ten behoeve van RAV Brabant Midden-West-Noord - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering fietsparkeervoorzieningen A3.584.218 - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf apparatuur voor urinediagnostiek - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding Receptiediensten - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Evaluatie van bekalken als mogelijke herstelmaatregel in trilvenen en blauwgraslanden - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaffen en onderhoud van een nieuwe wasstraat voor het proefdiercentrum - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CPOW - Hardware - Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CPOW - Touchscreens - Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bermen en extensieve grasterreinen gemeente Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WAN verbindingen - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Sociaal Domein - DelftSupport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkomensconsulent Bijzondere Bijstand - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Beheer ReisInformatieSysteem (RIS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantscontrole ten behoeve van de jaarrekening 2018 ev - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2018 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging Dynamisch Aankoop Systeem Havenbedrijf Amsterdam - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Levering van GFT Containerbehuizingen - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Glasinzameling, transport en vermarkting gemeente Uden - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding raamcontract Touchscreens PCOU / Willibrord - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-L-31616-19: De beste leverancier van repro-apparatuur voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VTH Applicatie - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Flexibele Arbeid - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Inhuur primair proces - CIZ - 2020 - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam en realisatie verduurzaming en optimalisatie huisvesting locatie Reitscheweg - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

IUCN19070200-Ondersteuning van de medezeggenschap in het PO en VO - IUC-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Actualisatie kostennormen en metingen tijdnormen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Externe inhuur medewerkers (Managed Service Provider)" - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-00231-20: Posthumalaan aanleg keerlus tramspoor inrichting - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Drukwerk - Landstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwikkeling Culturele Voorziening Berlijnplein - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Services of a business export coaching consultant and an institutional consultant for the Leather Products sector in Ethiopia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK MC Instrumentarium ten behoeve van de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties - P-Direkt / Ministerie van Binnenlandse zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleidingsdiensten voor...
Lees verder

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-trajecten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

D20-02 CJIB HR Manager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting en advisering - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Billboards Eindhoven - Eindhoven247 B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zonnepanelen op hoogspanningsverdeelstations (HVS) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening in het kader van het Bbz en de Ioaz - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendkrachten Gooi en Vechtstreek - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

e-HRM/SA-systeem - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder