zondag 22 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

9-L-10137-19: Het leveren van ondergrondse en onderlossende perscontainers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Begeleiden (Europese) aanbestedingen - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie Globe College Utrecht - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Levering en instandhouding van de meet- en registatiesystemen van de dieseltankinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van systemen voor Handhaving en Benutting Fietsenstallingen (HBF3.0) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op Stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Zonnestroominstallaties (Zon-PV) op Stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder