Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Afvalmanagement (Rapid Impact Contracting) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Realisatie Platform Pleegzorg.nl - Jeugdzorg Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jaarlijkse reguliere rioolinspectie en rioolonderhoud - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Concessieopdracht voor dienst "Exploitatie ontmoetingscentrum Brikke Oave" - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42,...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding SAN incl. back-up - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Communicatie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Facilitair - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Financiƫle dienstverlening - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

(Her)verzekeringscontract Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Amsterdam en deelnemingen - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie HRM - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie ICT - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Inkoop - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Juridisch - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Onderwijs - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Organisatieadvies en -beleid - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Programma-, project- en Interimmanagement (PPI) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adviseren en uitvoeren van kantoorinrichting - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3854 Projectleider Energietransitie Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Inhuur civiele helikopter capaciteit t.b.v. IFR trainingsvluchten - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Secretaris bestuurlijke besluitvorming - Griffie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - liftinstallaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanleg groen en spelen Legmeer-West fase 4, 5 en 6 te Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van ICT - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Meubilair Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Buurtsportcoaches gemeente Gemert-Bakel - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding leerlingenvervoer Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

de Nederlandse meetronde 2020/2021 (Ronde 10) ten behoeve van het European Social Survey - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktverkenning eiwitprinter - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Accountant - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Volwasseneneducatie - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BI.2020.591 onderhoud vrachtauto's gemeente Maassluis - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10600063973 OM Senior Test Specialist - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectieleidraad installatie- en bouwfysica adviseur - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie BD BACTEC™ MGIT™ 960 en Epicenter™ - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatiesysteem Grondzaken - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

190144GPD Machinaal en handmatig reinigen van kolken en lijngoten 2020 - Gemeente Papendrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Verlichting - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering RVV bebording, diverse gemeenten, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN 2020-2022 IN DE GEMEENTE HELMOND - Blink GRR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Levering van een website en aanverwante dienstverlening - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bergambacht - Reconstructie Poorthuisstraat eo. - Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Student Informatie Systeem Wellantcollege - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ProRail: Mededeling Aanbesteden en Corona - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Leusden - Aanbesteding uitbesteden meet- en karteringswerkzaamheden BGT, BOR , BAG en WOZ gemeente Leusden - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Logeren - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Catering - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Verblijf met begeleiding - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalinzameling en -verwerking - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Marktconsultatie - huur van mobiele sanitaire voorzieningen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Chemische toiletten
Lees verder

Europese Aanbesteding Meubilair - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Leermanagementsysteem (LMS) - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur audiovisueel bij evenementen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Gymlokaal ENKA - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-04-2020...
Lees verder

Jeugd- en leerlingenvervoer gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectcontroller - cluster M&C - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Chromebooks - AT Scholen VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Districts- en teambureau Maarssen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Makelaarsdiensten voor...
Lees verder

Verandermanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Apple Hardware - AT Scholen VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Levering veiligheids- en werkkleding, schoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software voor cursusevaluatie - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Ommen - Gemeente Ommen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10600066627 OM Teamleider Service Design (DVOM-I). - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bermen en sloten gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

15713 | Decentrale Infrastructuur Op Orde (DIOO) te PI Nieuwegein - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Brandweerspecifieke bepakking - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van ICT - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Bench top high resolution mass spectrometer - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31150261: Raamovereenkomst het Verbeteren en vernieuwen van DVM & OV - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2020...
Lees verder

Hosting, Functioneel en Technisch (Applicatie)beheer, Doorontwikkeling Centraal Register Uitsluiting KansSpelen (CRUKS) - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitzendkrachten en surveillanten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Packer and safety valve for hydrogen test-cavern A8 at Zuidwending - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BE-2020.25.0 Aanleg duurzame oevers en bijkomende werken Houtribtocht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur implementatie en informatie bij VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Pantograph and bogie way side monitoring systems - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RO-2020.32.0 Raamovereenkomst transportdienst op afroep in werkgebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior communicatieadviseur bij VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Inhuur tentamensurveillanten Radboud 2020 - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

projectsecretaris team analyse - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Sporthal en woningen/centrumvoorzieningen voormalige locatie Abeln te Emmer-Compascuum - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder