Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bestek 2366 N346 conditioneringswerkzaamheden kabels en leidingen tracé - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huis aan huis inzameling van huishoudelijk afval, gft-, restafval en P(M)D - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Senior adviseur MilieuEffectRapportage, vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud N271 Gennep - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Monumenten - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Programmamanager Langer & Weer Thuis - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Contractadviseur sociaal domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Flexibele krachten uitzenden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanager gebiedsontwikkeling jan 2020 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting 2020-2024 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Hybrid cloud datacenter oplossing Provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst leverantie bloembollen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervoer op maat NLW Groep NV - NLW Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervoer op maat SOWECO NV - Soweco N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Wet Inburgering, Samenwerkende gemeenten in de Achterhoek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek...
Lees verder

Project "Pilot Ophoging Landbouwgronden" - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 |...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog Zaaksysteem en Document Management Systeem (ZSDMS) gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding leerlingenvervoer SUN-gemeenten - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugd en Gezin Applicatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA NO Kledinglijn RENE t.b.v. de RDW - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviesdienst Architectuur & Bouwkunde Nieuwbouw Het Schoter Haarlem - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme drankenvoorziening gemeente De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gronduitgifte gebiedsontwikkeling Kazerne Kwartier Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Informatie adviseur, cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor US hot tap flowmeters - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking Milieustraatstromen en Inzameling en verwerking verpakkingsglas - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meerjarig onderhoud sportvelden Zwijndrecht 2020 t/m 2022 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS ICT inhuur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Spraak en data (vaste en mobiele telefonie) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfshulpverlening - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Opleidingen & Trainingen Intermediair - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering, gemeente Voorst-2020 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Marktconsultatie Jongerenwerk - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Senior Projectmanager Geluid (1 FTE), vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Scootmobielverzekering ten behoeve van de Gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Inhuur Finance - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kansrijkdom vernatting - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding sanitaire voorzieningen via RIC methodiek voor de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding monitoring meetnet water & oeverplanten - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vulgraadsensoren en software voor dynamisch inzamelen - N.V. Haagse Milieu Services (Nvhms)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen inbouwpakket en Gymzaal Zuider Gymnasium - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Digitaliseren Archiefstukken - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(Her)verzekeringscontract Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Amsterdam en deelnemingen - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT Software Reseller - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Natuurtechnisch maaien gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Bibliotheeksysteem Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Aanbesteding Afdrukapparatuur SgOMB - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Extensief maaien en schouwen gemeenten Castricum en Uitgeest - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Afvalinzameling en -verwerking - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TUSSENTIJDSE INSTROOM 4 Jeugd: Ambulant, Residentieel en Innovatie (ingangsdatum 1-7-20) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Fysische Metingen - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

144267 NU Curio C009 - Videograaf t.b.v. het opleidingsaanbod - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering IaaS diensten en werkplekken - WVS-groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WPB Eindhoven renovatie winning E&PA - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZK MC Centraal Catalogus Platform - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Adviseur Dienstverlening met expertise klantreizen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Europese aanbesteding Werving- en Selectiebureaus - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WPB Eindhoven renovatie winning WTB + BWK - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

19.335 Inhuur Cateringmedewerkers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder