Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten ten behoeve van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

10600065796 - OM - Manager beheer IV-IT - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Woonrijp maken Laarveld fase 2 - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Communicatie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gronduitgifte Lingewijk - locatie voormalige speeltuinterrein - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Facilitair - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Financiële dienstverlening - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie HRM - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RFI - Marktconsultatie in de voorbereiding voor E HRM - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Programmering van...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Inkoop - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie ICT - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Juridisch - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Onderwijs - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Organisatieadvies en -beleid - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Programma-, project- en Interimmanagement (PPI) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte HLTsamen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Deklagenbestek 2020 Zeeland - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000016721 NFI Business Analist - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen 2020-2023 - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

11000018118 - NFI - Sr. P&O Adviseur - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling en restauratie Fort de Gagel - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Grote Laadpleinen - Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EUA Repareren en vervangen slangensamenstellingen defensie - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DME afzuiging locatie Dongen - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kolkenzuiger - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

AI 2019-0745 ROK Inzet Verkeersregelaars en coördinatoren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

ICT Hardware en aanvullende dienstverlening - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0746 ROK Tijdelijke en permanente verkeersvoorzieningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

SRU-20-19-105-T01 GO Muziekwijk-Zuid in gebied 2D te Almere Stad - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2020...
Lees verder

Uitvoeren van fietstellingen en de levering van fietstelgegevens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderzoek naar radar voor onderwaterdetectie - EMAUS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Grondwatermeetnet gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AT/2020/07: Marktconsultatie Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inkoopdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Advies & Ingenieursdiensten Brug Woerden-West & Harmelerwaard - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ombouw CTW-ITW Arnhem & Almere - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-03-2020...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van huisstijldrukwerk, promotioneel drukwerk en toetspapier. - Helicon Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

1-L-09542-19 Levering Veegmachines - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snoeien van bomen 2020-2023 - Gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rapid Circular Contracting - Sanitaire Voorzieningen tbv Gemeente Heerde en Oldebroek - Gemeente Heerde
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek schooljaar 2020-2021 e.v. - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groenwerkzaamheden Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020...
Lees verder

Technisch Platform - Beheersprocessen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van smeeroliën met NATO code O-1180 en O-236 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en installeren photo voltaïsche installatie AWZI Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100034284 - BD/GVZ - Informatieanalist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Sportkleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Notfication contract fase 2 RECAT/Time Based Separation - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Tankwagens - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding payrolling en uitzenden - Stichting Museumplein Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

EA Vegetatie- en plantensoortkartering Wieden en Weerribben 2019 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP HANA Infrastructuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SIE voertuig (Snelle Interventie Eenheid) - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

CBRN Respiratory and Face Protection - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0087 Ingenieursproducten voor programma Verkeer veiligheid projecten (VVP) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en renovatie daken - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake de levering van wapenolie met NATO-code S-758 en S-761 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2020 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

BasisOntsmettingsEenheid 2020 - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2020 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (bouwkundig) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

VOORAANKONDIGING: Onderhoud DVM Wegkant Zuid Nederland - Zee&Delta - West Nederland Zuid (ODW ZN-ZD-WNZ) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DIV medewerker - Griffie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (bouwkundig) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak Stichting Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (installaties) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (installaties) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Heavy duty waterscooters voor Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats...
Lees verder

zaak 31156801 "IBM model for seabirds'' - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT inhuur en sourcing - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Prolander. Accountantsdiensten - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: ZWARE JEUGDHULP - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DBM Biomassa installatie - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Vervanging datacenter infrastructuur, levering beheer en clouddiensten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dagelijks Bouwkundig Onderhoud Oudbouw - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SRU-20-19-105-T01 GO Muziekwijk-Zuid in gebied 2D te Almere Stad - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2020...
Lees verder

raamovereenkomst vervanging OVL Meierijstad - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Servers, storage en netwerkcomponenten - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - mboRijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van diesel - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestek 19NW11801BE-01 Herinrichting De Hoef, fase 4 te Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO-consulent, cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Graafmachines - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Schulddienstverlening - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL) R-527900 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Trainee Energietransitie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Willink Weust Beheermaatregelen N2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Toezichthouder Kinderopvang - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

5-assige simultaan CNC-freesmachine - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Leidingsystemen eo Ondergrondse Infra - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: LICHTE JEUGDHULP (Open House) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Noordoostpolder - Integrale telecommunicatievoorziening - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Logistieke diensten IT-hardware en Gerelateerde diensten - ICT WBW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342,...
Lees verder

Aanbesteding accountant 2020-2027 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-04884-20: Tijdelijke huisvesting basisschool Ibn-I-Sina - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

KWA+ Knooppunt Polsbroek en Enkele Wiericke - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente de Bilt - Reiniging en inspectie Riool - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Drukwerk - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Divers...
Lees verder

Senior implementatieadviseur GGU - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

20113-20 Baanverdubbeling Gooiseweg (N305) fase 3 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie DNWG kantoorpand Anthony Fokkerstraat te Goes - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder