donderdag 12 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brugbediening gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Levering voertuigen gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

AI 2019-0738 Verbouwing Anton de Komplein 150 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-04-2020...
Lees verder

Onderhoud & Aanschaf Grootkeuken apparatuur - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Keukenmeubilair en apparatuur
Lees verder

EA Wasstraatbestendige (IPX6w) Ziekenhuisbedden Amsterdam UMC - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectie architect Norbertus Gertrudis Lyceum Roosendaal - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Leerling Volg Systeem Voortgezet Speciaal Onderwijs (LVS) - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Hardware - Hoofdkantoor VCOG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkoop van afdruk-, kopieer, en scanvoorzieningen - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

142826 NU VCO Harderwijk-Hierden - Desktops en toebehoren - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Written market consultation Assembly of lattice steel towers and/or stringing of conductors - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor...
Lees verder

143544 NU PROOLeiden - Laptops - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie Engelenburgerbrug te Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2020...
Lees verder

RFI Uitbesteden klantcontact Stedin - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Kolken reinigen en inspecteren - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

Marktconsultatie Renovatie ASP200 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Sluitspierprothese - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische hulpmiddelen
Lees verder

Baggeren van de Klotputten - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0668 RAW-Raamovereenkomst Programma kappen Populieren Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

SRU-20-19-105-T01 GO Muziekwijk-Zuid in gebied 2D te Almere Stad - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2020...
Lees verder

DAS Inhuur projectmanagers - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo trapliften - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL,...
Lees verder

DAS Inhuur projectmanagers - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Intern transportsysteem voor bibliotheekboeken Universitaire Bibliotheek - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit Rijksoverheid 2021-2022 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering vrachtauto met kipper en autolaadkraan - Gemeente Olst-Wijhe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL...
Lees verder

EA audits, toetsing en advisering brandveiligheid TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Schoenenmuseum B+I - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Qualifying System for software developments for European TSO's - Category A: Grid computation - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

adviesdiensten m.b.t. autonoom vervoer - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele arbeidskrachten 2020 2024 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van maatschappelijk verantwoorde bedrijfskleding - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak gymlocaties gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenpark - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Weginspectie en verhardingsonderzoeken - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Bestrijding eikenprocessierups - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10800000599 JustID Development-engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werkapparatuur en Smartphones - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Basismobiliteit Noord-Veluwe touringcarvervoer - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coastal Protection project preparation studies for Beira Mozambique - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Benchmark 'Intakesysteem' - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Europese aanbesteding leerlingen- en jeugdwetvervoer Leudal 2020-2025 - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

WOZ dienstverlening - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en nieuwbouw beweegbare fysieke afsluitingen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Studentenportal - Universiteit Leiden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

10800000660 JustID Chief Information security officer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100034623 BD Programma Management Officer (PMO) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Keuringsinstantie t.b.v. de uitgifte van gehandicaptenparkeerproducten - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur tot en met functieschaal 7 - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie - Elektrische veerponten, batterijen/accus's en laadinfra aan wal - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Accu's/batterijen
Lees verder

Marktverkenning VNG Omgevingswet Dienstverlening - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Schilderwerk - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schilderen van gebouwen
Lees verder

Visiteregeling parkeren - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Zorgverzekering voor Haagse minima - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vlootvervanging RV Stern II - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

HAS Hogeschool - Stichting HAS Den Bosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inspecties inclusief kleine reparaties, de levering van de sporttechnische inventaris m.b.t. alle binnensportaccommodaties - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Grondwatermeetpunten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder