woensdag 11 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur Juridisch Adviseur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maaien gazons 2020 - 2021 - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties sportaccomodaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Onderhoud Elektrotechnische installaties Sportaccommodaties OCW - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Geluidsmaatregelen Krommenie - Assendelft (Kreekrijk) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare aanbesteding bestek 2019-BO-BUNBWBTI "Het snoeien en verwijderen van bomen in de gemeenten in het IBOR werkgebied van Avri". - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland...
Lees verder

Raamovereenkomt O-1178 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

marktverkenning flexibele werkplekken op afroep - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Overige gemeenschaps-, sociale...
Lees verder

Raamovereenkomst maaiwerk watergangen 2020-2023 - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw entreegebouw AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Telecommunicatie - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Koppeldiensten - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Maaien van bermen en sloten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Belastingapplicatie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Uitvraag herberekening riolering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Beveiligingsdiensten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: Overig...
Lees verder

Logistieke Dienstverlener - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Instelling DAS Specialistische inhuur - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen, nieuwbouw Kenniscentrum Oud-Beijerland - Christelijke Scholengroep De Waard - Aanbestedende dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aanbesteding architect Nieuwbouw Jeroen Bosch College/Rodenborch College - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen Brede School Weespersluis - Gemeente Weesp, stadskantoor
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Het verzorgen van catering uit mobiele uitgiftepunten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie nieuw beeldmanagementsysteem (BMS) voor ACTA - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Financieel pakket in SAAS - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeentelijke toegang Jeugdhulp Leidse regio - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Onderhoud klimaatinstallaties - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexpool Klant Contact Centrum (KCC) ten behoeve van Gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.14 2019 Onderhoud Sportvelden RCL - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

eHRM - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mule Licenties - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie en levering van E-HRM - Stichting ArtEZ
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Gelderland NL22 |...
Lees verder

Harmonisatie geo-viewers - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen en Inspecteren riolen en duikers Arnhem en Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Leermanagementportaal - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

AT/2020/06 Marktconsultatie beoogde bouwmethode Verdiepte Ligging A27 knooppunten Lunetten - Rijnsweerd - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Diepwandmethode
Lees verder

Logistieke- en ICT diensten en daaraan Gerelateerde dienstverlening - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SaaS oplossing ter ondersteuning van DIGIE RI&E en GPK - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Automotive werkplaats equipment - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Sporthal plus Architect - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Low Code platform - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie Wmo hulpmiddelen gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerinzicht projectleider implementatie financieel systeem - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening rondom afvalverzameling en -verwerking - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging van ICT Infrastructuur - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en inspectie van sportartikelen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Portofonie netwerk - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure ICT Diensten Stichting Scholengroep Pontes - St. Scholengroep Pontes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountant - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taaloffensief - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

facilitair projectmanagement - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over projectmanagement
Lees verder

Technische advies- en ingenieursdiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-23700-19: Weg-, kabel-, gas-, water- en rioolrenovatie in de Lampreistraat en omgeving in Hoogvliet in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding Utrechts Stedelijk Gymnasium - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Payroll en Detachering Florēs Onderwijs - Stichting Fluvius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Touringcar Groepsreizen - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Onkruidheersing - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

Vooraankondiging - Diensten tbv internationalisering - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor secundair...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud voormalig Vliegkamp Valkenburg - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT hardware en Mobile devices - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Audiovisuele middelen gemeentehuis Borculo - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Verhuisdienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groenwerkzaamheden Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Busreizen - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Smartphones - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak - Iris Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Inhuur junior Business Analytics & Data Science - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien keringen AGV - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelovereenkomst Intergamma Holding B.V. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Semipermanente huisvesting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verharding gemeente Groningen - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Labstraat - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technisch analist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de levering van één "Light Enterprise Edition" licentie WEM - Stichting WIJeindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Civiele werkzaamheden t.b.v. vakwerkmasten voor het project Zuidwest 380kV Oost - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwrijp maken van terreinen
Lees verder

Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2020...
Lees verder