dinsdag 10 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inkoop Jeugdzorgplus Noord-Holland Noord - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2018 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Oproep tot mededinging Europese aanbesteding Postbezorging - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Logeren - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groenonderhoud begraafplaatsen Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contract for repair and upgrade ISA F-16 - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats...
Lees verder

Aankondiging van het instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Randvoorziening Bosscherveld - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bemesting - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer, onderhoud, doorontwikkeling en hosting van NDFF applicaties - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Onderzoeksinformatie in het HBO - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Diverse onderhoudswerkzaamheden en calamiteiten mbt riolering gemeente Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PSA Modificatie Koolfiltergebouw - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Contractnummer GOL.01.02.RE (Oostelijke Langstraat A59 tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

EU-258 conserveren hoogspanningsmasten en HS-stations - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

19702 Aanpassen koel- en waterinstallatie gebouw 1 Trip van Zoudtlandtkazerne Breda - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Levering en onderhoud van een 4-tal vliegtuig De-Icing en Anti-Icing voertuigen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktinformatie en -consultatie voor Project Renovatie Krammersluizen - resultaten - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Netwerkcomponenten IT-infrastructuur Provincie Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatwerkmeubilair Bestuurscentrum - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Telefonie vast en mobiel - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering heesters, vaste planten en bosplantsoen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Loopbaanadviseurs en Coaches, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Redgereedschap - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo Begeleiding Haren - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2020 (2021, 2022, 2023) Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Informatiesysteem Burgerplein - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2020 (2021, 2022, 2023) Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Flow Assurance - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31126162: het ontwerpen en uitvoeren van Oeverwerken Brabantse en Limburgse kanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme- en koude dranken voorziening gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Multifunctionele mobiele kraan - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (Open House) termijn 2 2020 - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

groot Onderhoud 8 legeringsgebouwen 100-serie Schaarsbergen" - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020...
Lees verder

verkoop en ontwikkeling locatie Engweg 8-14 Driebergen - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbo dienstverlening 2020 t/m 2023 - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie UNS50 - niet openbaar - Werken - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AV dienstverlening Statencomplex en AV dienstverlening Vergaderruimtes Abdijcomplex - Provincie Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

17587268 Generieke Satcom Internet Box - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EBN Seismic Processing Services - EBN B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

A02.003 Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Gymzalen en sporthallen Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Bouwkostenadvies leges - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CNC Draaibank en CNC Rondslijpmachine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.13.2019 Aanbestedingsprocedure Koop en levering vrachtauto met autolaadkraan - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktonderzoek aanbesteding ondersteuning beheer & ontwikkeling, en onderhoud op licenties ArcGIS en GeoWeb - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Accountancydiensten - Gemeente Appingedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider online communicatie - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenpark - lease - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3854 Projectleider Energietransitie Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Civieltechnische- en bodemsaneringswerkzaamheden in de Westdijk te Bunschoten-Spakenburg - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-oplossing Portofonie - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Accountancydiensten t.b.v. Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vertaaldiensten - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer t.b.v. de nieuwbouw LAB42 - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Utrecht - Beheer en Doorontwikkeling BBMS-IRISsys - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maai- en Groenonderhoud en Calamiteitenbestrijding - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Onderhoud riolering - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Food en nonfood gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KVK Verhuisdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale leeromgeving DLO - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie architect Nieuwbouw MY College Spijkenisse - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Transformatie Witte Villa en C2 - Rijn IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020...
Lees verder

UHF/VHF antenna replacement - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Radio-, televisie-,...
Lees verder

Ede OV-knoop - Realisatie station en spoorinfra - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Publicatieplatform RCE - 2 - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met software
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst voor levering van Geestelijke Verzorgers ten behoeve van de Dienst Geestelijke Verzorging / Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IFA Geestelijk verzorgers DGV 2020) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: LICHTE JEUGDHULP (Open House) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: ZWARE JEUGDHULP - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Programmamanager Hallo Werk afdeling WSPR - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur senior infrastructuur specialist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Validatie Teruggaaf BTW (VTB) (vervolg) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud bewegwijzering - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NRR Tramlijn 1 Scheveningen (Kust) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf: aanpassing inzet leveranciers Jeugd met beperking voor Wijkteams Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder