maandag 30 maart 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog a...

Beantwoording Kamervragen over artikel 'Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie'
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het artikel 'Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over financiering klimaatscepticus door het bedrijfsleven
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de berichten 'Het Nederlandse bedrijfsleven financierde negen jaar lang een klimaatscepticus' en 'Lobbyist van een vuile wereld'.
Lees verder

Kamerbrief over BNC-fiche en kabinetsappreciatie European Green Deal
Minister Wiebes laat de de Eerste Kamer weten dat de vragen over het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie van de European Green Deal, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Kamerbrief over tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer informeren de Tweede Kamer over tegemoetkoming  voor ondernemers in getroffen sectoren inzake COVID-19.
Lees verder

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie
De Stichting van de Arbeid beschrijft wat de sociale partners tussen maart 2019 en februari 2020 hebben bijgedragen aan het bereiken van de kerndoelen van de EU-2020-strategie voor duurzame, inclusieve en slimme groei.
Lees verder

Kamerbrief over Nationaal Hervormingsprogramma 2020
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020.
Lees verder

Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2020
In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 licht het kabinet toe hoe invulling is gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Unie uit 2019. Het NHP rapporteert ook over de voortgang op de Europa 2020-doelstellingen voor Nederland. Ook bevat het NHP de reactie van het kabinet op het landenrapport dat de Europese Commissie op 27 februari 2020 publiceerde over de Nederlandse economie.
Lees verder

Uitstel Kamerbrief uitvoering Urgenda-vonnis
Minister Wiebes meldt dat de brief over de uitvoering van het Urgenda-vonnis niet voor 1 april 2020 komt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over biomassa uit de Verenigde Staten
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de uitzending van EenVandaag over biomassa uit de Verenigde Staten.
Lees verder