woensdag 4 maart 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over subsidievaststelling ROAD-project

Kamerbrief over subsidievaststelling ROAD-project
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over subsidievaststelling ROAD-project.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Deventer sluit monsterdeal voor bouw XXL-distributiecentrum'
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Deventer sluit monsterdeal voor bouw XXL-distributiecentrum'.
Lees verder

Kamerbrief over CBS rapportage Internationale Kenniswerkers
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer de CBS Rapportage Internationale Kenniswerkers aan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2020
De ministers Van Veldhoven en Wiebes sturen de antwoorden op Kamervragen over de Geannoteerde agenda voor de Europese Milieuraad op 5 maart 2020.
Lees verder

Kamerbrief over toelichting op de ontwikkeling van de energierekening
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een toelichting op de ontwikkeling van de energierekening.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over stijgende energielasten door warmtepompen en laadpalen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over beantwoording vragen over stijgende energielasten door warmtepompen en laadpalen.
Lees verder

Kamerbrief over advies Auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee, monitoringjaar 2018
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over advies Auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee, monitoringjaar 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van advies Auditcommissie zoutwinning Waddenzee
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van advies Auditcommissie zoutwinning Waddenzee.
Lees verder

Kamerbrief over advies Auditcommissie over de zoutwinning onder de Waddenzee, eerste nulmeting monitoringsjaar 2018
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over advies Auditcommissie over de zoutwinning onder de Waddenzee, eerste nulmeting monitoringsjaar 2018.
Lees verder