woensdag 11 maart 2020

Industriële schoorsteen is dé plek voor energiebesparing

Industriële schoorsteen is dé plek voor energiebesparing

Energiebesparing staat hoog op de agenda van industriële bedrijven. Niet alleen door de CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord, maar ook om minder geld kwijt te zijn. Eén manier om energie te besparen is hergebruik van hitte uit schoorstenen.

Producent HeatMatrix Group maakte dit rendabel met financiële steun vanuit de DEI+. Frank Tielens, CEO: "Er verdwijnt energie, in de vorm van hitte. Met onze warmtewisselaars winnen bedrijven die warmte terug." Allerlei partijen werkten eraan mee, zoals kennisinstellingen, toeleveranciers, eindgebruikers.

Lees verder

UITGESTELD - Duitslanddag met Kansenseminars cybersecurity en duurzame mobiliteit

Vanwege het coronavirus is de Duitslanddag uitgesteld tot nader order. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Wilt u nieuwe kansen ontdekken op de Duitse markt? Kom naar de Duitslanddag op 25 maart. Mis de seminars van RVO niet, over kansen in cybersecurity en duurzame mobiliteit.

Lees verder

Duitslanddag met Kansenseminars cybersecurity en duurzame mobiliteit

Wilt u nieuwe kansen ontdekken op de Duitse markt? Kom naar de Duitslanddag op 25 maart. Mis de seminars van RVO niet, over kansen in cybersecurity en duurzame mobiliteit.

Op de Duitslanddag vertellen meer dan 80 experts waar de kansen liggen voor verschillende sectoren én hoe u die kansen kunt benutten. Daarnaast kunt u deelnemen aan workshops over onder andere marktentree, juridische en fiscale vraagstukken en online verkoop in Duitsland. Op de beursvloer – met zo'n 45 stands – kunt u volop netwerken.

Lees verder

Denk mee over SBIR Digitale oplossingen voor aansluiting platteland op diensten in steden

We nodigen u uit om mee te denken over het verbeteren en aanscherpen van de nieuwe SBIR oproep 'Digitale oplossingen voor aansluiting platteland op diensten in steden'.

Lees verder

3 regelingen energie-innovatie en hernieuwbare energie open op 1 april

Op 1 april openen naar verwachting 3 regelingen van de Topsector energie. Het gaat om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie én de gebouwde omgeving.

Lees verder