dinsdag 10 maart 2020

Help werknemers bij stoppen met roken met Rookvrijloterij RIVM

VNO-NCW
Help werknemers bij stoppen met roken met Rookvrijloterij RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil werknemers helpen om te stoppen met roken. Sociale zaken
Lees verder

Consultatie over regels rond elektronisch procederen
Het ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt het Besluit elektronisch (Bep) procederen voor. Sociale zaken
Lees verder

Europese Commissie publiceert Europese Klimaatwet
De Europese Commissie wil in de wet vastleggen dat Europa als continent in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Conferentie over ondernemen in Turkije
Ondernemingsorganisaties HOTIAD, NLinBusiness, VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op 30 maart de conferentie 'Ondernemen in Turkije'. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Conferentie Nederland Digitaal: maak van Nederland digitale koploper
Nederland Digitaal, de organisatie die de digitaliseringsstrategie van het Nederlandse kabinet uitvoert, organiseert van 16 tot 19 maart in Groningen de conferentie Nederland Digitaal. Bedrijfsleven
Lees verder

Deadline aanvragen NWA-financiering cybersecurity verschoven
De deadline voor financieringsaanvragen voor het onderzoeksprogramma de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), is verschoven. Bedrijfsleven
Lees verder

Internetconsultatie Aanvullingsregeling bodem
Burgers, bedrijven en bestuursorganen kunnen tot en met 31 maart reageren op de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Eerste Kamer stemt over Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
De Eerste Kamer heeft onlangs met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen gedebatteerd over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over inperken consumentenvuurwerk
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging voorgesteld voor de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk. Milieu & ruimte
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Consumentenprijzen lopen minder hard op
De stijging van de consumentenprijzen was in februari op jaarbasis lager dan in januari. Economie & onderwijs
Lees verder

Consultatie over technische aanpassing AMvB's over luchthavens
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie hebben een ontwerpbesluit voorgesteld om enige algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) over burgerluchthavens, militaire luchthaven en buitenlandse luchtvaartterreinen aan te passen, omdat zij moeten aansluiten bij de...
Lees verder

Ondernemerschap in Nederland in twintig jaar verdubbeld
In het begin van deze eeuw was ongeveer 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking actief bezig om een onderneming op te starten of een onderneming te voeren die jonger dan 3,5 jaar was. Economie & onderwijs
Lees verder

Voorstel om veiligheidscoƶrdinator aan te stellen bij bouwwerken
In het Besluit bouwwerken leefomgeving worden enkele wijzigingen aangebracht. Milieu & ruimte
Lees verder

TNO ontwikkelt organisatiemodel lerende en innovatieve organisaties
Kennisinstituut TNO heeft een theoretisch organisatiemodel ontwikkeld met de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie. Economie & onderwijs
Lees verder

Nieuwe sollicitatiecode geeft werkgevers houvast bij werving & selectie
De Stichting van de Arbeid heeft een nieuwe versie van de zogeheten NVP-sollicitatiecode gepubliceerd. Economie & onderwijs
Lees verder

Nieuwe maatregelen om energie-efficiƫntie van gebouwen te verbeteren
De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) wordt op dinsdag 10 maart omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Milieu & ruimte
Lees verder

Vervolgaanpak asbestdaken gestart met samenwerkingsverklaring
Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Milieu & ruimte
Lees verder

Bedrijven en overheden ondertekenen het Europees Plastics Pact
Over vijf jaar is al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of te hergebruiken. Milieu & ruimte
Lees verder

Van Nieuwenhuizen verplicht gebruik schonere brandstof luchtvaart
Over drie jaar moeten vliegtuigen in Europa verplicht deels op duurzame brandstof vliegen. Milieu & ruimte
Lees verder