dinsdag 18 februari 2020

Nieuwe maatregelen tegen plofkraken

VNO-NCW
Nieuwe maatregelen tegen plofkraken
Banken, geldautomatenbedrijf Geldmaat, politie en De Nederlandsche Bank (DNB) werken samen om nieuwe maatregelen te treffen tegen plofkraken. Bedrijfsleven
Lees verder

DNB gaat boetes uitdelen voor IBAN-discriminatie
De Nederlandsche Bank (DNB) hanteert vanaf 20 januari een wettelijk sanctieregime voor bedrijven die het verbod op IBAN-discriminatie overtreden. Bedrijfsleven
Lees verder

DTC-subsidieregeling om cyberweerbaarheid te versterken
De subsidieregeling 'Versterking Cyberweerbaarheid' gaat op 2 april opnieuw open. Bedrijfsleven
Lees verder

Europese Commissie accepteert staatssteun voor green deal
Wanneer een lidstaat plannen maakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, dan mag de overheid financiële steun verlenen aan de bedrijven die de deze plannen uitvoeren. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top
Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Sociale zaken
Lees verder

Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief
Het kabinet zet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Milieu & ruimte
Lees verder

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Internetconsultatie over gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijzigt de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb). Milieu & ruimte
Lees verder

Wereldbank onderzoekt Nederlands ondernemersklimaat
De Wereldbank onderzoekt het ondernemersklimaat in Nederland. Zij nodigt Nederlandse bedrijven uit om mee te doen aan een enquête hierover. Economie & onderwijs
Lees verder

SLIM-subsidieregeling aanvragen kan vanaf 2 maart
Het ministerie van Sociale Zaken (SZW) attendeert ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) via reclame op de radio en advertenties op LinkedIn erop dat ze vanaf 2 tot en met 31 maart de subsidie Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) kunnen...
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Economie groeit opnieuw minder hard
De economie groeide in 2019 opnieuw minder hard dan in het jaar ervoor. Economie & onderwijs
Lees verder

Circular Awards stimuleren ondernemers in circulaire economie
In de week van de Circulaire Economie zijn de Circulair Awards 2020 uitgereikt. Milieu & ruimte
Lees verder