zaterdag 29 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

A09.1.2019 Sterke Sociale Basis gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beheer Kantoor Automatisering Omgevingsdienst Regio Utrecht - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog Zaaksysteem en Document Management Systeem (ZSDMS) gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie tbv distributie digitaal filmmateriaal via Openbare Bibliotheken - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

AI 2020-0025 ROK milieuonderzoeken (water)bodem en wegverhardingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Warme dranken automaten - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broker inhuur technisch personeel - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering & onderhoud hekwerken en toegangspoorten - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionals - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Kantoorautomatisering KB 2019 - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Adviseur Geluid (2 FTE), vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wolvenmeldpunt - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Softwarelicenties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van Kleding uniformdragend personeel Exploitatie - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure POH-GGZ-Jeugd - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-02-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van periodiek, correctief en projectmatig bouwkundig onderhoud - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P 20483 | Onderhoud waterbouw nieuwe Haven te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020...
Lees verder

Financieel administrateur debiteurenbeheer - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0251 Herinrichting Bijlmerdreef - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA Parkeren (Parkeermanagementsysteem incl. beheer en onderhoud) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA koeriersdiensten - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Gymlokaal ENKA - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Vervangen lichtmasten en armaturen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitrukkleding - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0738 Verbouwing Anton de Komplein 150 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2020...
Lees verder

ICT ter ondersteuning van zorgprocessen Poliklinische Apotheek Erasmus MC B.V. - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0387 SLA Verwijderen groeiplaatsen Japanse duizendknoop - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Klimaattechniek - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Levering van GFT Containerbehuizingen - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0207 Onderhoud Tunneltechnische Installaties (TTI) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verwerken van post - Baanbrekers
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Flexibele arbeid Financiële specialisten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Normeringsonderzoek - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diathermie rookafzuigpotlood - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Omgevingsspecialisten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Patientenbegeleidingssysteem Poliklinische Apotheek Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkeersborden - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestuur & Bedrijfsvoering de Stadserven - Kampereiland Vastgoed N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzamelen, afvoeren en verwerken van afval - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DSO compliant VTH systeem - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licht en geluid voor gemeentelijke evenementen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Arlanta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kunsttransport en Arthandling - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Ketenaanpak ter preventie en terugdringing depressies bij 1.mantelzorgers 2. chronisch zieken - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor begeleiding en...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

'Klimaatstresstesten en herberekening BRP's In de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd en Meierijstad' - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Snoeien van bomen gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Knippen van hagen gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning Wmo-maatwerkvoorzieningen - Gemeente Coevorden en Borger-Odoorn - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Levering van schelpen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Deurautomaten - ROGplus - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele middelen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Attack and penetration testen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder