vrijdag 28 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering en plaatsing van trapliften - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Subsidieapplicatie Onderwijshuisvesting gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BI.2018.537 Aanschaf bedrijfswagens - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Onderhoud Sprinkler installaties - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Instellen van een DAS voor inhuur extern personeel - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV - 75 Hz - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cateringdiensten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

inkoop Microsoft Dynamics 365 expertise - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Bestek 2331, N308 traject 32 Elburg - Wezep - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloembollen en knollen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Organisatie- en evenementenbureau MomenTUm - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT werkplekapparatuur, mobiele devices en mobiele telefonie hardware - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brood - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Beheer en onderhoud openbare verlichtingsinstallatie - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoopmeubilair theater Castellum - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.67.2020 Maaien bermen Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Renovatie Engelenburgerbrug te Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2020...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgeringstrajecten Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten KNAW/Instituten - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Licentie ter ondersteuning van o.a. de Engelse taal - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatschappelijke Opvang Valleiregio - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Energiemanagement - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Beveiligingsdienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud klimaatinstallaties Defensie locaties (marktconsultatie) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Ermelo raadsadviseur / plv. griffier - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud Hogeschool van Amsterdam (HvA) - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Civieltechnische- en bodemsaneringswerkzaamheden in de Westdijk te Bunschoten-Spakenburg - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindgebruikers hardware - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aanschaf ICT hardware - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

136448 NU LOGOS - Chromebooks - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Laboratory line for unidirectional thermoplastic tape impregnation - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgeringstrajecten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SHN1913 - Slachtofferhulp NL - Projectleider Ketenportaal - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanvullende opdracht EA Dienstverlening Vervoersbehoefte - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Automaterialen voor voertuigen <3500 kg - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nalevingsonderzoek Nederlandse Corporate Governance Code - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BI.2020.591 onderhoud vrachtauto's gemeente Maassluis - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dierenopvang-vervoer en advisering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele krachten uitzenden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TUSSENTIJDSE INSTROOM 2 Jeugd: Ambulant, Residentieel, Crisis en Innovatie (ingangsdatum 1-1-19) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

AI 2020-0011 Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie inzake Landelijke loketfunctie Verslavingspreventiefonds - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

TUSSENTIJDSE INSTROOM 3 Jeugd: Ambulant, Residentieel, Crisis en Innovatie (ingangsdatum 1-7-19) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vulnerability Scanning Software en Pentesting Dienstverlening - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugd GGZ: Ambulant doorgaans geleverd door Vrijgevestigde - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitvoeren van fietstellingen en de levering van fietstelgegevens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering bestrating (gebakken klinkers) t.b.v. Upgrade stadshart Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud asfalt 2021, gemeente Leudal - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Globale visuele weginspectie - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugd GGZ: Ambulant en Residentieel doorgaans geleverd door Instelling - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Roodvleeskeuring - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

TUSSENTIJDSE INSTROOM Jeugd GGZ: Ambulant en Residentieel doorgaans geleverd door Instelling - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

TUSSENTIJDSE INSTROOM Jeugd GGZ: Ambulant doorgaans geleverd door Vrijgevestigde - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering fietsparkeervoorzieningen A3.584.218 - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

AI 2019-0671 Natuurproducten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering 2 Waterinstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Specifieke Biometrische Componenten (SBC’s) voor vingerafdrukken t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening inhuur externen DAS - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-32953-19: Frisse Scholen Toets - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaardsoftware Aanbesteding (SSA) 2020 DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aannemer Bedrijfsvoering - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Monitoringskader overhevelingen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17400971 - Hydraulische vloeistof H-540 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior projectmanager Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

AV dienstverlening Statencomplex en AV dienstverlening Vergaderruimtes Abdijcomplex - Provincie Zeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie, onderhoud en...
Lees verder

Coach Multiproblematiek 2 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Senior projectmanager gebiedsontwikkeling - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging centrale dataopslag - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fundatieverzwaringen 380 kV hoogspanningsverbinding Diemen - Lelystad - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder