donderdag 27 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst "Groen realisatie en onderhoud Erpseweg Zuid" - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Motorfietsen 11LMB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DO Elementenverharding 2020-2021 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PB20-04 Maaien gazons gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Social Intranet - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Loonwerkzaamheden voor Dairy Campus Leeuwarden - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeente Zeewolde - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur agrarisch personeel voor WBVR Lelystad - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

141161 NU VCO Harderwijk-Hierden - Touchscreens - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

143247 NU RENN4 - Chromebooks en toebehoren - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

20315 02 - Versteviging breedplaatvloeren en functionele aanpassingen gebouw 1060 vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groot onderhoud N638.05 Zundert - Ruchpen van km 5.991 tot km 13.800 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, Noord-Brabant NL41...
Lees verder

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Levering van werkkleding - Gemeente Ommen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inleen personeel Ergon - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Bouwprojectmanagement (Raamovereenkomst) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Callcenter vraagafhankelijk vervoer AVAN - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Beheer en Onderhoud Digitale Watertoets - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Groot onderhoud en rioolvervanging de Lariks fase 2, bestek 2019-18 - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

140755 NU Tdiel - Schoonmaak - Alpha - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

140756 NU Tdiel - Schoonmaak - De Arke - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

140757 NU Tdiel - Schoonmaak - De Klimstien - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel pakket in SAAS - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Op weg naar geen zwerfafval meer vanaf 2030 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

140758 NU Tdiel - Schoonmaak - De Reinbôge - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Milieu advisering - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Wmo 2020-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

140759 NU Tdiel - Schoonmaak - De Wrâldpoarte - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meerinzicht Adviseur verbijzonderde interne controle - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Tdiel - Schoonmaak - Dûbel Ien - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MIZ Adviseur verbijzonderde interne controle / kwaliteitscontrole - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Replacement Existing Sludge Dryers HVC Dordrecht - N.V. HVC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

140761 NU Tdiel - Schoonmaak - Ichthusschool - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

140762 NU Tdiel - Schoonmaak - It Bynt - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

140763 NU Tdiel - Schoonmaak - Paadwizer - Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jeugd en Gezin Applicatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur consulenten Sociaal Domein - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK MC Leveranciersportaal Rijksoverheid - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie Identity & Acces Management, Autorisatiematrix, Integratie technologie front office, backoffice, saas en toegangstechnologie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AFM-IR for Chemical Imaging - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vraagafhankelijk vervoer AVAN - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mobil & NAM 2D repro Minitender Seismic Processing #2 - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding toetssoftware - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31127608 Marktconsultatie project A27 Houten-Hooipolder - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedlinnen, bad- en keukentextiel - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderwijsmodules infectieziekten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leermiddelen - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Medewerker verbijzonderde interne controle - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme dranken voorziening Brabant Water - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer Wijkcentra - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

9-D-10273-19: Elektrische inzameling en circulaire verwerking broodafval - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteampartner/-aannemer Herbestemming Grasso tot ICT community - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

PVT/PV-installatie - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

"Open House" Begeleiding en Behandeling Jeugdwet 2019 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

"Open House" Jeugd GGZ Jeugdwet 2019 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding onderwijs leer pakket - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectmanager GT - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen Stadsdeel 2,4 en 5 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering en support PKI appliances - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Advies- en ingenieursdiensten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van bedrijfsvoertuigen. - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder