woensdag 26 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktontmoeting Inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Aankondiging gegunde opdracht Wiley Online Library - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Multifunctionals en Printers - Laurentius Stichting - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Redesign, Build en Maintain W- en E installaties diverse gebouwen Da Vinci College - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2013 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

190108GPD Onderhoud sportvelden Papendrecht 2020 – 2021 - Gemeente Papendrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Planmatig onderhoud boombeheer en EPR bestrijding 2019-2026 - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen, taluds en watergangen gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

190110GZD Nieuwbouw zwembad De Hoge Devel - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Student Informatie Systeem (SIS) - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Nationale Aanbesteding Schilderwerken INNOVO - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Levering CO2 neutrale warmte/koude energie Groningersingel 21 Arnhem - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Datacommunicatie Verbindingen en managed VPN dienst (DIG-10711) i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Vaste en Mobiele Datacommunicatie Verbindingen (DIG-10711) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

11000017667 NFI Drupal specialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fund Management for IWRM programmes in Mozambique - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Learning Management Systeem BUas - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek Vecht Junne-Hardenberg, Karshoek/Stegeren - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Innovatie Ecotopen van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

gym- en zwemvervoer Hardenberg en Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mendix advanced business engineer (digitale participatie platform) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Glas- en pootaal - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek Vecht Junne-Hardenberg, Rheezermaten - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Levering polderkool PACAS AWZI Leiden Noord (DIG-11172) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Klein onderhoud aan rioleringen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Kade Hoogtij - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2017 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

18133 Interim bedrijfsrestaurant op de Johan Willem Friso Kazerne te Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020...
Lees verder

Administratief ondersteuner team bijzondere bijstand - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Busvervoer - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Platform gemeentelijke regelingen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bemensing Sociaal Team - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

eHRM Systeem - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schonen Watergangen 2020 - 2023 (DIG-10194) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Inhuur technisch en ondersteunend personeel (DIG-10460) i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Het leveren van chassis-cabine voertuigen, gesloten bestelwagens en lichte vrachtwagens - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Overijssel NL212...
Lees verder

Europese aanbesteding Exotenbestrijding - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wegenzout gemeenten Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Ontwerp en realisatie van een demontabele turnhal bij Sportstad in Heerenveen - Sportstad Heerenveen B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2020...
Lees verder

Food en Non-Food Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen Waterkracht 1 oktober tot en met 31 december 2019 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging marktconsultatie Gladheid meldsysteem - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installatie...
Lees verder

Europese Aanbesteding: Nautische Inhuur - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

6-D-90202-20 - Marktconsultatie voor het aftanken op locatie met diverse soorten brandstoffen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Brandstoffen
Lees verder

Corporate en Visual Identity - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

End User Hardware II - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Eisenhowerlaan - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder