dinsdag 25 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

4-D-09324-19: Elektrotechnisch en hydraulisch onderhoud bruggen, tunnels, fonteinen en sluizen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RTGB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2018-0218 Vijzelgrachtgarage VAB contract C1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf bloem en volkorentarwemeel ten behoeve van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

19.336 Productie Stembescheiden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak gymlocaties gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten inzake afvalwater,...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten GWW Gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuringen en Onderhoud aan Draagbaar Klimmaterieel - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding werken renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

'Vervangende nieuwbouw voor de basisscholen Prins Willem Alexander/De Kwakel' - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging oeverconstructies Merwedekanaal - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020...
Lees verder

1-L-17636-19: Het leveren van werktuigdragers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sponsoring en onderhoud van rotondes - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wagenparkbeheer Omroep Rijnmond - Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkeling desktop en mobile website - BerkelGame gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Scrum Master Digitaal Zuid-Holland (1) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie circulaire basisschool Kameleon - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Onderhoud Luchtbehandeling Installaties - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering watermeters - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Middelenbeheersysteem incidentenbestrijding - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Proxy Product Owner Digitaal Zuid-Holland (1) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ontwikkeling Het Nieuwe Zandpad - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Magnetic Field Shielding Surgery Rooms - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Nood- en veiligheidsuitrusting
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3760 Senior Planeconomen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalverwerking - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud van een 4-tal vliegtuig De-Icing en Anti-Icing voertuigen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebruik en onderhoud t.b.v. ArcGIS-software Esri Nederland B.V. - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT Hardware en aanvullende dienstverlening - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Touringcarvervoer - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2020...
Lees verder

Memorable ZonMW - Population microbiome study - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouw van de Tirrel te Winsum - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

bouw de Tirrel - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteuning voor kantoorwerk
Lees verder

ICT End User Devices - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412...
Lees verder

Veiligheidsfuncties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Citrix Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanbesteding routevervoer Zeeuws-Vlaanderen - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeling 24 woningen aan De Velst te Heemskerk - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Bekabelingsconcepten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hulp bij het huishouden DUO-gemeenten - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur ICT-professionals t.b.v. Logius, SSC-ICT en P-Direkt - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-26461-19: Standaardsoftware Leverancier - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Glasbewassing 2020-2026 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie Bouwkundige werkzaamheden Nationaal Holocaust Museum Amsterdam - Stichting Hollandsche Schouwburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Groenonderhoud - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING ONDERHOUD E-INSTALLATIES - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NRR Lijn 1 Alexanderstraat (Centrum) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

CO2 compressor units - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder