maandag 24 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Digitale leeromgeving DLO - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stedenbouw, Landschap en Verkeer - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder