zondag 23 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

keuren van sportinventaris en aanschaf sporttoestellen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

inhuur coördinator vergunningverlening, toezicht- en handhaving (VTH) Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder