vrijdag 21 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Waterketenplan - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inzameling huishoudelijk restafval en GFT - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

ICT-oplossing Portofonie - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2020...
Lees verder

Vervangen Diagnosesysteem VIRM - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding HR/Payroll-systeem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem (zaakgericht werken) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Materialen en gereedschappen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revitalisering Vogelbuurt Noord - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Open house 'Huishoudelijke Hulp' 1e toetredingsmoment - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst Beheersing eikenprocessierupsen in de gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien binnen de kommen (mrt 2020-feb 2023) - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Integrale ontwerpopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Bouwteamopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Onderhoud Kolken, lijnafwatering, spindels en schuiven - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur omgevingsmanager ED2050 - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloedonderzoek in de 27e week van de zwangerschap verricht in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aannemer verbouwing Markdal/Breda - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2019...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur flexibele arbeidskrachten - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf beamscans en Octavius - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud en vervanging openbare verlichting 2020-2021, gem. Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

European Public Procurement Procedure FEG-SEM - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Overhemden Krijgsmacht en maatwerk - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Reseller Hardware Werkplekken (kantoorautomatisering en medisch) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van twee zeilschepen voor Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Licentie ter ondersteuning van o.a. de Engelse taal - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging installatietechnisch adviseur - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

Selectieleidraad aanbesteding uitvoerende partijen Nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal - Christelijk Lyceum Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk - Duurzame kantoorinrichting ProRail - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vormgevingsdienstverlening - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Intermediair Hotel- en Vergaderaccommodaties - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Verkeersontwerp - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Junior Adviseur Verkeersontwerp - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stedenbouwkundige - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Assistent Landschap Ontwerper - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Programmamanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Consultant Oracle EBS - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Levering, installatie en instandhouding van stationsoutillage - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WAN Verbindingen en managed VPN dienst - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Mobiele Tandheelkundige Praktijkruimten t.b.v. Dienst Justitieƫle Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Beheer GSM-R radio tunnelapparatuur - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud sportvelden in de gemeente Waddinxveen 2020-2023 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen 2020-2023 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Workspace as a service - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

142122 NU Morgenwijzer - Tablets en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verzorgen van vaardigheidstrainingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpteamleden duurzame uitbreiding Horst Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud gemeente Groningen, Oost, West, Zuid en nieuwe objecten - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Projectvoorbereider (junior) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Catalogus Warme Drankenautomaten t.b.v. Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoekmedewerker Milieu- en Geotechniek - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gesloten en Intensieve Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktontmoeting Inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Aanpassen van de bestaande HIS systemen t.b.v. de invoering van de Pneumokkenvaccinatie - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Het leveren van rijinstructeurs - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

begaanbaar houden verhardingen - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Multifunctionals en Printers - Laurentius Stichting - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD Oost-5 - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Amersfoort - Westelijke Ontsluiting WOA - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bermbeheer Gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Marktconsultatie schoolmeubilair - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

End User Hardware II - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en renovatie daken - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Meet- en monitoringssysteem Ommelanderzeedijk (Delfzijl-Eemshaven km 27,0 - 38,5) - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inspecties Kunstwerken en Verhardingen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-26582-19: Het leveren van en het onderhoud aan heftrucks en stapelaars - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

9-L-10137-19: Het leveren van ondergrondse en onderlossende perscontainers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder