donderdag 20 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Landelijk - Raamovereenkomst geotechnisch onderzoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Eijsden - Uitvoeren herstel perron station Eijsden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2758 meerjarig klein onderhoud asfaltverharding - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servers en Storage - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding cateringdienstverlening bij Waterschap Vallei en Veluwe - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

HVO 100 brandstof - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen Bestuurscentrum - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Inhuur Senior technisch manager ILS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie cultuurhuis als onderdeel uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

A08.33.2019 Reinigen rioolgemalen Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude. - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoorartikelen - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, onderhoud en support van ICT-Netwerkapparatuur - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-21276-19: Dagelijks onderhoud watergangen gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-04-2020...
Lees verder

A08.32.2019 Reinigen en inspecteren Vrijvervalriolering - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31141025: Capaciteitsuitbreiding A15 Papendrecht - Sliedrecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

A3.618 Installatieadviseur E&W ijshal en binnenzwembad De Vliet - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkplekapparatuur inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. de IGEA-Groep - Rijn IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering UGV ROC Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A01.6 Inzet personeel Rioleringswerkzaamheden en Verkeersmanagement Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding nieuwbouw basisschool "Het Open Venster" (Bouwteampartner) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SURFsara Dutch National Supercomputer - SURFsara B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf analyzer voor het meten van tumormarkers - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aansluitmaterialen - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo Hulpmiddelen gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Hulpmiddelen voor ouderen
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen 6x4 - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Machinebreuk- en machinebreuk bedrijfsschade verzekering van Coördinatie Centrum Energie B.V. - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Notification: Infrasound generation and observation - Staatstoezicht op de Mijnen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Advies...
Lees verder

Marktconsultatie Levering polderkool PACAS AWZI Leiden Noord (DIG-11172) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Instellen van een DAS voor inhuur extern personeel - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese Aanbesteding Verzekering Wagenpark en Werkmaterieel gemeente Coevorden - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10600065333 OM Projectleider Handelingskader Crisis - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerroutes Inburgering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Concessie RRReis, Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen 2021-2036 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Levering poederkool PACAS AWZI Leiden Noord (DIG-11172) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

oproep blijk van belangstelling MOA 'contractbeheer en contractmanagement vervoerscontracten' - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landmeetkundige diensten en BGT metingen DOWR - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Overijssel NL212 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Housing ten behoeve van NDC Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Vitens N.V. - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vredenburghlaan – Zuidwestelijke randweg Waddinxveen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van tractietransformatoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31144563: Meerjarig Onderhoud Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie Engweg e.o., Hoogland - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brand/eigendommenverzekering - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Lineaire versneller - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Construction All-Risk (CAR) verzekering - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van hoofdcomponenten TEV - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software tbv gebieden van vergunningverlening -handhaving -mobiel toezicht- ruimtelijke ordening, bodem en ondergrond - water en zaakgericht werken - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV - 75 Hz - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Lease van een geavanceerd virtueel onderwijsleermiddel voor realistische training en opleiding van manschappen brandweer - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Documentum Upgrade & Application Management Services (AMS DMS) - EU-384 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Flexibele Arbeid overheden Noordoost-Brabant - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese niet openbare aanbesteding architectenselectie (ver)nieuwbouw Cultuur Complex - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe...
Lees verder

Selectie Ontwerpteam - Total Engineering – Schoonhovens College en Sporthal De Meent - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Vectoriseren - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder