woensdag 19 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL...
Lees verder

RTGB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA keukens Newtonbaan - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kadeverbetering Hogedijk Nieuwkoop (DIG-11122) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2020...
Lees verder

PTA ballonnen radiologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Begeleiden (Europese) aanbestedingen - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktoriëntatie Bouwkundig Expert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Amersfoort - Westelijke ontsluiting WOA - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Studies and Technical Assistance for Reinforcing the municipal sanitation infrastructure, management of solid waste and economic development of the urban municipality of Mopti, Mali - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Qualifying System for software developments for European TSO's - Category A: Grid computation - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Verkoopprocedure Holtum (incl. sloop) - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur tractie, personeel gladheidsbestrijdingsmaterieel inclusief automatisering voor gladheidsbestrijding - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

Advies, ontwerp en ontwikkeling van online dienstverlening - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Validators for trams and busses GVB - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0663 Bruggen Oranje Loper: Bouwkundig Bureau - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Groenbeheerbestek – Onkruidbeheersing verhardingen - Gemeente Kapelle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien gazons - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Uitvoering van groen-/verhardingsonderhoud aan recreatiemeubilair en afvalverwerking in de openbare ruimte - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding ESX Servers - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering, randvoorzieningen en kolken 2020-2021 - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele dienstverlening ten behoeve van de muziekgezelschappen van het Ministerie van Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

4 jarige Raamovereenkomst levering Meermalig bruikbare kunststof palletbox met opzetrand en deksel - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme drankenautomaten medewerkers - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veilige, comfortabele en representatieve Bedrijfskleding, PBM's en schoenen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Marktconsultatie warme drankenautomaten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Drankenautomaat
Lees verder

Lease personen- en bedrijfsvoertuigen inclusief beheer - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT ondersteuning Buitenlocaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RECTIFICATIE: Amersfoort - Westelijke Ontsluiting WOA - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

D20-01 CJIB HR Businesspartner - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Erkenningsregeling EU-121 E-materialen - Verlenging Erkenningsregeling 2007/S 203-247144 en 2015/S016-025482 - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Terreinverlichting - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

RADIO ABD opleiding - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Financieel pakket in SAAS - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gymvervoer 2020 -2023 gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Inhuur van (inzamel)voertuigen aan Midwaste leden 2020-2024 - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Notification: Infrasound generation and observation - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Advies...
Lees verder

Onderhoud Begraafplaatsen - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integraal DBO-vaarwegen 2020-2030 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

1-D-03957-20: Het beste G4-topleiderschapstraject - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie accountantsdienstverlening - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-15661 Levering vrachtauto met laadbak en kraan - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cryo Electron Transmission Microscope - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schilderonderhoud Gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie virtuele assistent - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Analytische...
Lees verder

Flow Cytometer - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microscoop met spinning disk - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie schoolmeubilair - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

16150 Ontwerp inbouwpakket De Office te Den Bosch - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

07WW2020 Levering straatbakstenen Vrijheidspark gemeente Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

I&V11-2020 Aanvraagspecificatie modernisering elektrotechnische installatie en PLC-besturing Sloebrug Vlissingen - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie Blauwkai - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Breedspoortrekker met aanbouw - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Framework Agreements TenneT Offshore Marine Warranty Surveyors services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bodemonderzoeken Archeologie en OCE Foodpark' - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker gebruikersondersteuning Servicedesk - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair tbv VO Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder