dinsdag 18 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EBN Seismic Processing Services - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren van gladheidsbestrijdingsmaterieel, strooimanagement en zoutoplosser met voorraadvoorziening. - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en advies - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Betalingsverkeer Pin & Online Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Register Informatieoverdracht PHS Amsterdam - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31137443: Het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020 in drie percelen. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2018 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding leermiddelen Scholengemeenschap VSO De Keyzer - Stichting Biezonderwijs/SBO Zonnesteen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel Applicatie Beheer As a Service - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermeetnet gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van duurzame elektriciteit - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitaal Toetsen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorzieningen, ingrediënten en service 2020 - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestek 2346 Sloop boerderij Weg naar Voorst 225 te Zutphen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Nutsscholen Breda- Schoonmaakdienstverlening - Stichting Nutsscholen Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Conserveren civieltechnische kunstwerken - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arnhem - Vervangen Interlocking - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties van gemeente Altena en gemeente Geertruidenberg - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-W-21936-19 Aanbrengen voorbelasting tbv aanleg tunnel Strandweg project Metro aan Zee. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation Chlorine ICP & ICP PECVD tool - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Arbeidsgerichte trajecten overlast gevende personen gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

A3.573.2018 Integraal ontwerpteam nieuwbouw Indoor Sportcentrum Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tandheelkundige artikelen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3750 Projectleider Vastgoedontwikkeling/Bouwgrondexploitatie - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Message Handling System - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3751 Planeconoom - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

IT Hardware - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Data gedreven AFM organisatie - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software Reseller - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening en aanverwante diensten Grafisch Lyceum Utrecht - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Raamovereenkomst rooien bomen" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3761 Stedenbouwkundig CAD tekenaar - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) gemeente Son en Breugel - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV3771 Civieltechnisch werkvoorbereider - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vervanging Infrastructuur 2020 - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie reinigen en inspecteren hoofdriolen, reinigen kolken en drainage - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: | CPV: Diensten voor het reinigen en...
Lees verder

Bestek 2338, Renovatie VRI 531 en realisatie VRI 530 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Automatenservice UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Track en Trace oplossing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0098 Fietsplatfrom voor kennisdeling, innovatie en experiment voor de Amsterdamse Regio - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie onderhoud en beheer regeltechnische installatie HVAC - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Marktverkenning Prijsanalyse diensten - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2338, Renovatie VRI 531 en realisatie VRI 530 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2013 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Meetdiensten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31003668: Aanpassen van alle TDI's in het Coentunnelareaal naar de nieuwe verkeerskundige eisen en plaatsen webbased touch panels - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-10-2019 t/m 31-12-2019 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Minitender Seismic Processing #1 - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren 3 vrachtauto's - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL...
Lees verder

eHRM-systeem gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Slootwerk polders Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Damwanden WOK Dorp de Zweth - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Collectief warmtenet Oranjewijk en Doeskwartier-West Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Aluminium kisten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kisten
Lees verder

BZK EA ROVK Verrichten van onderzoek ter plaatse (OTP) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UMCG LC/MS-MS betreffende B1 en B6 bepalingen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NEN 3140 keuringen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerp, leveren en monteren MFC Aardenburg - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten 2020 -2023 gemeente Waadhoeke - Gemeente het Bildt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND...
Lees verder

ICT Werkplekken en aanverwante Diensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-verwijdering RWZI Gieten - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: | CPV: Uitrusting voor...
Lees verder

aanbesteding technologie ten behoeve van content en gebruikers management en online portalen - Stichting Vilans
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Vendor support GSM-R netwerk - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Fase 3 conserveren liggers Zeelandbrug - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kwartiermaker modernisering ICT organisatie - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

SintLucas - EU Aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Evenementencatering - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden Technische installaties - Openbaar Lichaam Sociale werkvoorziening Drechtsteden - Drechtwerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Planeconoom - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

BETA Meubilair Hermann Wesselink College te Amstelveen - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviesdienst Architectuur & Bouwkunde Nieuwbouw Het Schoter Haarlem - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Q003-Groothandel horeca (Food & Non Food) - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwikkeling en beheer normenkader 'Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Allround Vormgeving en drukwerkbegeleiding - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur van lassers - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie (Re)integratietrajecten WerkLoont - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Het inspecteren, onderhouden en reviseren van Voortstuwers, mengers en recirculatiepompen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Trinamiek - Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Radiofarmaca - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Radioactieve stoffen
Lees verder

Technisch advies verduurzaming woningen en VvE's - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Werving & Selectie capaciteit en Total Workforce Management advies - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Recruitment Outsourcing - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur audiovisueel bij evenementen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transformatie Witte Villa en C2 - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Burgerzaken - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Afdrukapparatuur SgOMB - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opleiding Politie Specifieke Inzet (PSI) - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Projectmedewerker Data en Monitoring - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder