zaterdag 15 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AT/2020/05: Marktconsultatie Visbemonstering en vismonitoring - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vis, schaal-...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware, Stichting OPOD - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Systeem beheer openbare ruimte - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder

Groenonderhoud gemeente Wormerland en Oostzaan - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Informatiemanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leer- en ontwikkelnetwerk de Liemers (LEON) - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2293 N817 Ulft-Gendringen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ELA-licenties - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Tender for Framework Agreements - Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Architectmedewerker - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leegstandbeheer - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding snippergroen gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen, afvoeren en verwerken van afval - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0704 Instandhoudingsanalyse W&E installaties beweegbare bruggen en sluizen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding perceel centrum noord - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Power ESC 2020 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Levensduurverlengende maatregelen voor Amsterdamse bruggen en kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteampartners Nieuwbouw Talentencentrum Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Industriele Automatisering - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging Financieel Systeem - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Wageningen University & Research - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst ingenieursdiensten - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Leveren, installeren en onderhouden zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Versterking Noordelijke Randmeerdijk (Bouwteam) - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bestuurlijk Informatiesysteem - Gemeente Schagen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Market consultation: STED Microscope - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-04-2020...
Lees verder

Primary Data Collection - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wasstraatbestendige (IPX6) ziekenhuisbedden en nachtkastjes - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingen Payrollen en/of uitzenden t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

BETA Meubilair Hermann Wesselink College te Amstelveen - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT storage en back-up infrastructuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van zijladers - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

CT sensoren voor het Landelijk Meetnet Water - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Rijnlands Lyceum Wassenaar - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inverse Compton Scattering Interaction Laser-system - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele Arbeid overheden Noordoost-Brabant - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheerder Starlight en Webdeveloper Klantportal - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

SAS-procedure wonen met (zeer) intensieve begeleiding en gezinspsychiatrie (met ouderschapsbeoordeling) 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkelovereenkomst Intergamma Holding B.V. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AV-middelen vergadercentrum 2e verdieping - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

levering, installatie en onderhoud zonnepanelen t.b.v. drie locaties van Albeda te Rotterdam - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

bouw de Tirrel - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud van werkgebouw Zuid - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Slimme dataverzameling voor gemeentelijke watertaken Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Cyclisch onderhoud (asfalt)verhardingen en markeringen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Made by 020 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding ICT werkplekken UvA HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Heraanbesteding ICT werkplekken UvA HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

senior adviseur Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Projectleider Datatoepassingen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Aanbesteding werkplekken UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam nieuwbouw zwembad De Sypel - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopcollectief Kantoorartikelen Pro Mereor - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder