vrijdag 14 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Market consultation Simulation-exercise Development Tool - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Simulatie voor...
Lees verder

Brug- en sluiswachters - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-applicatie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MS-SQL en Oracle dienstverlening - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingvolgsysteem en een module leerlingenvervoer - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

ICT-Beheer - De Meerwaarde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0346 Onderhoud Garage "Plaza Arena" P10 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding: Drukwerk met aanverwante producten van communicatiemiddelen en Grafische vormgeving en dtp - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamcontract Projectmatige werken op diverse locaties in Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Training Public Affairs en Netwerkregie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109205: Vlaketunnel herstellen SCIOS gebreken CV-ketel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Restauratiewerken - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Restauratiewerkzaamheden
Lees verder

31149680: Marktconsultatie CHW LVO - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolinspectie & reiniging 2020 Westvoorne, Brielle en Nissewaard - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Contractmanager reconstructie N468 te Schipluiden - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 05WW2020 Onderhoud drukrioolunits en gemalen in Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanpassing pilot kaaslijn en kleinschalige melkontvangst - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en (gebruikers)advies - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel Aeres - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktraadpleging advies en pilot project energietransitie Algerije - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - IoT sensoren in het Spoor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Besloten Busvervoer - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Aardfoutdetectoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

RM060.60699 Regulier Onderhoud Gras en water - Recreatieschap Rottemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leermanagementsysteem (LMS) - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0712 Geotechnische onderzoeken kademuurvernieuwing cluster 3 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Nautische radar aanvullende diensten - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

OMOP Gesloten verhardingen (Asfalt) - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Milieukundige diensten - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Smalspoorkraan WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Buitengewoon onderhoud watergangen Krimpenerwaard RAW-bestek WS-2018-15 - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wateroverlast Zeeheldenbuurt - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

OCW Nieuwsapp - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie Multi Functionele Accommodatie (MFA) Voorn (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveranciersdag voertuigen en mobiliteit Politie 2020 - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Motorvoertuigen
Lees verder

Instroommoment 01-01-2020 Inkoop Wmo Begeleiding - Brabantse Wal Gemeenten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Led armaturen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Instellen van een DAS voor inhuur extern personeel - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Opleidingen voor Bedrijfshulpverlening en Crisismanagement - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Waerdenborch - Stichting Waerdenborch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transformatiemanager Sociaal Domein Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vredenburghlaan – Zuidwestelijke randweg Waddinxveen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Voorziening Langdurig Verblijf (VLV) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Recruteringsdiensten vast personeel Kennisnet (Werving en Selectie) - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Raamovereenkomst Groenonderhoud Gemeente Elburg - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktonderzoek inkoop kledingbon minimaregelingen - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ENG-diensten BNNVARA - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Food & Non-Food - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412...
Lees verder

Europese aanbesteding Haemodynamisch meet- en EFO registratiesysteem - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud gemalen en drukunits. - Gemeente Wierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19e veiling kopieer- en printpapier - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inleen vergunningverleners project Sloten, oevers en dijken op orde - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Datacenter Dienstverlening op Twee Extra Locaties - SURFsara B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaien gras - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerken Bouw en sloopafval diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuizingsdiensten - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

1-D-02241-20: Bedrijfspsychologische zorg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantscontrole 2020-2022 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Digitale Pathologie - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31152080 - Kwaliteitsaudits cateringdienstverlening en warme drankenautomaten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeentelijke informatie pagina - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Drankautomaten en ingrediënten gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountancy - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Eenduidig Webgebaseerd normenkader Sociaal Domein - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Marktconsultatie circulaire basisschool Kameleon - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Hollands Midden - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Seinen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

inkoop van Beeldmateriaal - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder