dinsdag 11 februari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Laboratoriumhandschoenen voor eenmalig gebruik - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Onderhoud Beheer Systeem - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Energiemeetdiensten (DIG-10895) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

P-1004645-11 (RAW) & P-1004645-12 (STABU) - Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis Gilze Rijen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw sportcomplex Ter Specke te Lisse - Gemeente Lisse
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-03-2020...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Verhuisdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding voorselectie ontwerpteam nieuwbouw sporthal Sportboulevard De Engh te Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding uitvoering volwassenen- en ouderenmonitor ten behoeve van de GGD Zeeland, GGD West Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuid Oost - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektronische Monitoring ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-20225-19: Het beste vestigingenregister voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fiscale parkeercontrole - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud - Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mangelstraat t.b.v. Norgerhaven - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding voorselectie ontwerpteam nieuwbouw sporthal Sportboulevard De Engh te Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Transportdienstverlening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding levering en onderhoud 2 veegmachines - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening ten behoeve van GGD HvB, GGD WB en RAV BWMN - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding leerlingenvervoer SUN-gemeenten - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, Flevoland NL23,...
Lees verder

Levering en installatie van verkeersregelinstallaties - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Raamovereenkomst voor uitbesteding van ICT-opdrachten ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Inhuur audiovisueel bij evenementen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2019-54 Beheerbestek Openbare Verlichting - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Abonnementsdiensten Gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur/detachering teamleider assetmanagement - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen en sloten - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud elektrische installatie provinciale infrastructuur - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kalibratie meetinstrumenten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WFRL-11-14696 Keuren hijs- en hefmiddelen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectmanager Risicoverevening - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek kwalitatieve analyses - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verkenningsonderzoek zinnige zorginnovaties in de praktijk - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek Inrichting sturing op afsprakenset KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Projectadviseur KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten & Payrolling - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geotechnical Soil Investigations for Ten Noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone (TNWWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stichting Wonderwijs - Stichting Wonderwijs, samenwerkingsbestuur voor openbaar en katholiek onderwijs in Overbetuwe en Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Disposables t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-W-08367-19: Nieuwbouw PLINT Hoek van Holland Haven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Primary Data Collection - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Detecteren van drugs en contrabande t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AC2 - WACREN CAPACITY 2018 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunning DAS Inhuur personeel en adviesdiensten - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Stand-Alone metingen waterkwantiteit en -kwaliteit oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie integraal beheersmanagementsysteem Gisib - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-W-17062-19: Groenonderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-04: Marktconsultatie Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot Onderhoud Asfalt met kenmerk SRU-00-19-110-T01 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot onderhoud N631 Rijen – Oosterhout van km 1.145 – km 6.895 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, Noord-Brabant NL41...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure "Vervanging Back-up Infrastructuur" - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Projectleider Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging kade Groenewegje - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) ten behoeve van FMHaaglanden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

levering en meerjarig onderhoud vrachtwagens SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transport van reststoffen afvalverbranding - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600064127 OM Keten-stakeholdermanager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

767578 Raamovereenkomsten onderhoud aan bedrijfsdeuren op Defensielocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en...
Lees verder

19290 | Raamovereenkomsten inspectie en onderhoud bedrijfsdeuren Defensie, landelijk - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerk-, Server- en Storageapparatuur - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-infrastructuur en beheerdienstverlening zijnde een nieuwe hybride Cloud-infrastructuur - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-00151-20: Inhuur personeel Geodetische Diensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Analist / Onderzoeker - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder