vrijdag 21 februari 2020

Meer informatie over onze geüpdatete servicevoorwaarden

Google
We verbeteren onze servicevoorwaarden zodat ze duidelijker zijn. De wijzigingen zijn van kracht vanaf 31 maart 2020 en hebben geen invloed op de manier waarop u Google-services gebruikt.
U kunt meer informatie lezen in ons overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de veelgestelde vragen. Bij uw volgende bezoek aan Google kunt u de nieuwe voorwaarden lezen en accepteren. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen in een oogopslag:
Beter leesbaar: Onze voorwaarden zijn een juridisch document, maar we hebben ons best gedaan om ze duidelijker te maken. Zo hebben we definities toegevoegd en bieden we links naar nuttige informatie.
Betere communicatie: We hebben duidelijk uitgelegd wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze services (bijvoorbeeld als we een functie toevoegen of verwijderen) en wanneer we de toegang van een gebruiker beperken of beëindigen. Ook doen we meer om u op de hoogte te brengen van een wijziging die een negatief effect heeft op uw gebruik van onze services. We hebben ook beschreven hoe we reageren op verzoeken om verstrekking van gegevens, zoals verzoeken van overheidsinstanties.
Google Chrome, Google Chrome OS en Google Drive zijn toegevoegd aan de voorwaarden: Google Chrome, Google Chrome OS en Google Drive vallen nu ook onder onze verbeterde voorwaarden. Voor deze services gelden ook servicespecifieke voorwaarden en beleidsregels, zodat u de unieke eigenschappen van deze services beter kunt begrijpen.
Geen wijzigingen in ons privacybeleid: Er worden geen wijzigingen aangebracht in het privacybeleid van Google en er is niets aangepast in hoe we met uw gegevens omgaan. We herinneren u eraan dat u altijd naar uw Google-account kunt gaan om uw privacyinstellingen te controleren en te beheren hoe uw gegevens worden gebruikt.
Als u de voogd bent van een kind dat nog niet oud genoeg is om een eigen Google-account te beheren en u gebruikmaakt van Family Link om het gebruik van Google-services te beheren, moet u onthouden dat u onze nieuwe voorwaarden ook namens dit kind accepteert. Mogelijk wilt u de wijzigingen met uw kind bespreken.
Mocht u het niet eens zijn met onze nieuwe voorwaarden en wat we van elkaar kunnen verwachten als u onze services gebruikt, dan kunt u meer informatie over uw opties vinden in de veelgestelde vragen.
Bedankt dat u de services van Google gebruikt.
Uw Google-team