dinsdag 11 februari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2

Kamerbrief over warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht over zonnedaken en verzekeringspremies
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verzekering van zonnepanelen
Minister Wiebes beantwoordt vragen de verzekering van zonnepanelen.
Lees verder

Kamerbrief over resultaten VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de 25e Conferentie van Partijen (COP25) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) in Madrid, Spanje.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering moties familiebedrijven
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over uitvoering moties familiebedrijven.
Lees verder

Kamervragen over sluiting KVK-vestiging Emmen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de sluiting KVK-vestiging Emmen.
Lees verder

Kamerbrief commitment Klimaatakkoord
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het commitment van betrokken partijen aan het Klimaatakkoord.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over dekkingseisen en ingebruiknameverplichtingen bij de multibandveiling
Staatssecretaris Keijzer stuurt haar reactie op de vragen die gesteld zijn over de dekkings- en snelheidsverplichting voor bestaande vergunninghouders.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over belasting luchtvervuiling industrie
Minister Wiebes beantwoordt vragen over een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie.
Lees verder