maandag 24 februari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over raming gaswinning Groningen 2020-2021 en verder

Kamerbrief over raming gaswinning Groningen 2020-2021 en verder
Minister Wiebes stuurt een brief over de raming van de gaswinning in Groningen voor 2020-2021 en verder.
Lees verder

Advies uitgangspunten operationele strategie(ën) en HRA voor het gasjaar 2020-2021
Bijlage: Advies uitgangspunten operationele strategie(ën) en HRA voor het gasjaar 2020/2021.
Lees verder

Addendum op het advies uitgangspunten operationele strategie(ën) en HRA voor het gasjaar 2020-2021
Addendum op het advies uitgangspunten operationele strategie(ën) en HRA voor het gasjaar 2020-2021.
Lees verder

Verzoek tot voorstellen operationele strategie voor het gasjaar 2020-2021
Verzoek tot voorstellen operationele strategie voor het gasjaar 2020-2021.
Lees verder

Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningenvolumes en -capaciteiten
Advies over de leveringszekerheid voor benodigde Groningenvolumes en -capaciteiten.
Lees verder

Validatie van het GTS-advies van 31 januari 2020
Bijlage: Eindrapport Validatie van het GTS advies van 31 januari 2020.
Lees verder

Kamerbrief over immateriële schade door gaswinning Groningen
Minister Wiebes stuurt een brief over de afhandeling van immateriële schade door gaswinning in Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over arbeidsproductiviteit zelfstandigen
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de arbeidsproductiviteit van zelfstandigen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over pessimistische klimaatonderzoeken
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat klimaatonderzoeken te pessimistisch zouden zijn.
Lees verder