vrijdag 21 februari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over stijging kosten post naar buitenland

Beantwoording Kamervragen over stijging kosten post naar buitenland
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Strop webshops: buitenlandse brief mag van PostNL alleen nog papier bevatten'.
Lees verder

Kamerbrief over platform-to-business verordening
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de inhoud van de Europese 'platform-to-business' verordening. De verordening heet voluit Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.
Lees verder

Conceptregeling verlenging subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw
Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw.
Lees verder

Kamerbrief aanpassing vervaltermijn subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw
Staatssecretaris Keijzer meldt dat zij de subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw met 3 jaar verlengt tot 1 mei 2023.
Lees verder

Aanbieding afschrift reactie op brief gemeente over zorgen 5G-netwerk
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief van de gemeente Bergen over zorgen rond het 5G-netwerk.
Lees verder

Reactie op brief gemeente over zorgen 5G-netwerk
Staatssecretaris Keijzer reageert op de zorgen die de inwoners van de gemeente Bergen hebben geuit over de uitrol van het 5G-netwerk en de volksgezondheid en hun leefomgeving.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Nederland zal veel eerder en veel meer gas moeten importeren dan tot nu werd gedacht'
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over het artikel 'Nederland zal veel eerder en veel meer gas moeten importeren dan tot nu werd gedacht'.
Lees verder

Kamerbrief over oprichting ROM's in Utrecht en Flevoland
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over oprichting ROM's in Utrecht en Flevoland.
Lees verder

Kamerbrief over reactie op schriftelijke vragen inzake Invest-NL
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over reactie op schriftelijke vragen inzake Invest-NL.
Lees verder