maandag 17 februari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over Alibaba en tarieven pakketpost uit China

Beantwoording Kamervragen over Alibaba en tarieven pakketpost uit China
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de berichten 'Alibaba zwemt in het geld na beursgang in Hongkong' en 'Tarieven voor pakjes uit China verhogen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over tarievenbesluit warmteleveranciers 2020
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het tarievenbesluit warmteleveranciers 2020.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op nadere vragen over openbaarmaking van de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief vertrouwelijke briefing addendum op akkoord op hoofdlijnen
Minister Wiebes biedt aan de Tweede Kamer vertrouwelijk te informeren over de voortgang van de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil over aanvullende afspraken onder het akkoord op hoofdlijnen.
Lees verder

Kamerbrief met verslag ESA-Raad op ministerieel niveau SPACE19+
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het verslag ESA-Raad op ministerieel niveau SPACE19+.
Lees verder

Kamerbrief met Geannoteerde agenda Raad Concurrentievermogen EU 27-28 februari 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede en Eerste Kamer de Geannoteerde agenda voor de Raad Concurrentievermogen van de Europese Unie op 27 en 28 februari 2020.
Lees verder

Geannoteerde agenda Raad Concurrentievermogen EU 27-28 februari 2020
Geannoteerde agenda voor de Raad Concurrentievermogen van de Europese Unie op 27 en 28 februari 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de zorgen over gezondheid, inspraak en participatie en de verdeling van de lusten en lasten bij windprojecten
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de zorgen over gezondheid, inspraak en participatie en de verdeling van de lusten en lasten bij windprojecten.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.
Lees verder