dinsdag 11 februari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbieding afschrift reactie op verzoek Warffum Alert!

Aanbieding afschrift reactie op verzoek Warffum Alert!
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op het verzoek van Warffum Alert! tot intrekking van de winningsvergunning Warffum.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over glastuinbouw in relatie tot ETS
Minister Schouten beantwoordt vragen over glastuinbouw naar aanleiding van berichten dat 'de overheid tuinders hielp het ETS te ontwijken'.
Lees verder

Kamerbrief over ETS in relatie tot de glastuinbouw en informatie over overschrijding CO2-sectorplafond 2017
Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de NRC artikelen over CO2-reductie in de glastuinbouw en de relatie met het Europese emissiehandelssysteem (ETS).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ETS en glastuinbouw
Minister Wiebes beantwoordt vragen van D66 en GroenLinks over het artikel 'Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over glastuinbouw in relatie tot ETS
Minister Wiebes beantwoordt vragen van de Partij voor de Dieren over de berichten 'Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken' en 'De CO2-heffing die nooit werd geïnd'.
Lees verder

Kamerbrief bovengrondse gevolgen aardbevingen Groningen
Minister Knops gaat in op enkele onderwerpen rond de bovengrondse gevolgen van aardbevingen door gaswinning in Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gebruik biomassa
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het gebruik van biomassa.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen betreft de problemen bij Centric en Oranjewoud
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoorden betreft de problemen bij Centric en Oranjewoud.
Lees verder

Kamerbrief over reactie op consultatie algemene maatregel van bestuur n-1
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de consultatie over het ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet), ook wel de algemene maatregel van bestuur n-1
Lees verder