dinsdag 14 januari 2020

Von der Leyen en Johnson proberen Brexit goed af te ronden

VNO-NCW
Von der Leyen en Johnson proberen Brexit goed af te ronden
In zowel Brussel als London is er het geloof dat een catastrofale Brexit te voorkomen is. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Vul enquête in voor beleidsevaluatie over imvo-beleid
Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de kennis van bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere ministeries en wetenschappers over het huidige beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) verzamelen en gebruiken om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het...
Lees verder

Internationale bijeenkomst over kinderarbeid in de keten
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert in nauwe samenwerking met de International Labour Organisation en de Global March Against Child Labour op 27 en 28 januari het internationale symposium over kinderarbeid 'Taking the next steps'. Sociale zaken
Lees verder

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerden uit het buitenland
Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken, krijgen straks recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Sociale zaken
Lees verder

SER doet aanbevelingen om iedereen veilig te laten werken
Het type arbeidsrelatie is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Sociale zaken
Lees verder

Consultatie over verbod gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Het ministerie van Infrastructuur bereidt een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor. Milieu & ruimte
Lees verder

Steeds meer organisaties stellen eHerkenning verplicht
Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Bedrijfsleven
Lees verder

Kom naar bedrijvenmiddag Ambassadeursconferentie 2020
Wilt u internationaal ondernemen of uw internationale activiteiten verder uitbreiden? Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Win een plek in het Nederlandse paviljoen op Dubai Expo 2020
Innovatieve Nederlandse bedrijven in de voedsel-, water- en energiesector kunnen meestrijden om een plek in het Nederlandse paviljoen van de Dubai Expo 2020. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Goederenlijst bij EU dual use-verordening herzien
De Europese Unie heeft een herziene goederenlijst gepubliceerd die hoort bij de dual use-verordening. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Consultatie over Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet
De Aanvullingsregeling grondeigendom, die regels bevat over herverkaveling, aanvraagvereisten voor de onteigeningsbeschikking en kostenverhaal (plankosten), wordt gewijzigd. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over Invoeringsregeling Omgevingswet
De Invoeringsregeling Omgevingswet ligt ter consultatie. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over versterking participatie op decentraal niveau
Een wetsvoorstel dat regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, ligt ter consultatie. Milieu & ruimte
Lees verder

Regels stookinstallaties en pleziervaartuigen naar Omgevingswet
Het ministerie van Infrastructuur wil de huidige regelgeving over best bewezen technieken van grote stookinstallaties, toiletlozingen van pleziervaartuigen en monitoring van luchtkwaliteit neutraal omzetten naar de nieuwe Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over meetsystemen ammoniak en veehouderij
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regeling Ammoniak en veehouderij (Rav). Milieu & ruimte
Lees verder

Aanbevelingen om Nederland voor te bereiden op drogere zomers
De extreem droge zomer van 2018 en de droogte die dit jaar voortduurde in Oost- en Zuid-Nederland hebben ons waterbeheer op de proef gesteld. Milieu & ruimte
Lees verder

Meld plaatselijke PFAS-knelpunten bij het PFAS Interventieteam
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige PFAS-knelpunten ter plaatse te helpen oplossen. Milieu & ruimte
Lees verder

Overheden en partners presenteren plan voor veilig verkeer
Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid aanpakken. Milieu & ruimte
Lees verder

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland starten Werkgroep Internet of Things
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland starten een Werkgroep Regulering Internet of Things (IoT). Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

[vno:vnomkb] starten Werkgroep Internet of Things
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland starten een Werkgroep Regulering Internet of Things (IoT). Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Cum laude of cum fraude? Bijeenkomst over gebruik diplomaregister
De Dienst Uitvoering Onderwijs organiseert op 28 januari een bijeenkomst over diplomafraude en wat daartegen te doen is. Economie & onderwijs
Lees verder

UWV Inspiratiedag in Amsterdam: anders kijken naar personeel
Uitkeringsinstantie UWV organiseert op 13 februari een UWV Inspiratiedag in Theater de Meervaart in Amsterdam. Economie & onderwijs
Lees verder

UWV start pilot generieke werkvoorziening
Uitkeringsinstantie UWV start op 1 maart met de pilot generieke werkvoorziening. Economie & onderwijs
Lees verder

Aantal winkels daalt in tien jaar tijd met ruim 11 procent
Het aantal winkelvestigingen is in het afgelopen decennium met ruim 11 procent gedaald. Economie & onderwijs
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Werkloosheid daalt niet verder
De werkloosheid in de EU is na zes jaren van dalingen gestabiliseerd. Economie & onderwijs
Lees verder