dinsdag 28 januari 2020

Technische partners bundelen krachten in Duitslandplan

VNO-NCW
Technische partners bundelen krachten in Duitslandplan
De partners van de topsector hightech systemen & materialen bundelen hun kennis en krachten in een gezamenlijk Duitslandplan om nauwer samen te werken met Duitsland. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Europese handelscommissie stemt in met vrijhandelsverdrag EU-Vietnam
De Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement steunt het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Alcohol- en drugstesten mogelijk maken voor chemiebedrijven
Waar zich grote veiligheidsrisico's kunnen voordoen doordat werknemers onder invloed verkeren van alcohol of drugs, moeten deze werknemers van de werkvloer geweerd kunnen worden. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Bijeenkomst over subsidieregeling Leren en ontwikkelen in het mkb
Het ministerie van Sociale Zaken (SZW) organiseert twee voorlichtingsbijeenkomsten over de subsidieregeling 'Leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf' (SLIM). Economie & onderwijs
Lees verder

Internetconsultatie Wet arbeid vreemdelingen
Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) gepubliceerd. Economie & onderwijs
Lees verder

Invest-NL start financiering energietransitie en innovatieve scale-ups
De private onderneming Invest-NL is onlangs officieel van start gegaan. Economie & onderwijs
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Consumenten besteden meer
Consumenten hebben in november 1,3 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Economie & onderwijs
Lees verder