dinsdag 21 januari 2020

Samenwerking AP en RvA: goedkeuring AVG-certificaten

Samenwerking AP en RvA: goedkeuring AVG-certificaten
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad voor Accreditatie (RvA) gaan samen zorgen voor de goedkeuring van AVG-certificaten. Zij hebben daartoe een informatieprotocol ondertekend. Met een AVG-certificaat kan de verwerker van persoonsgegevens aantonen dat zijn product, proces of dienst aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet.
Lees verder