zaterdag 4 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Lingewaard - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verplaatsbare schoollokalen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

6-D-90009-19 Marktconsultatie communicatiemiddelen BHV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

6-D-90009-19 Marktconsultatie communicatiemiddelen BHV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mendix advanced business engineer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Trainee RPA specialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering ROC Friese Poort - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Snoeien bomen buitengebied - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Op-, overslag, transport en verwerking van GHA - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Postdiensten Rijksoverheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

SOPOH/Spaarnesant Meubilair - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pentest inzake Rechtspraak.nl - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Martkverkenning Kelderbier -- Spot Groningen & Eurosonic Noorderslag - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder