vrijdag 3 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AI 2019-0192 Leuningen bruggen Vijzelstraat - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Verpleegmatrassen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie openbaar laden provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer, reparatie, onderhoud en banden van voertuigen - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Gelderland NL22,...
Lees verder

Cateringdienstverlening voor 2 locaties t.b.v. Dunea N.V. - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Water Registratie & Intelligentie Systeem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Max Planck Instituut - Max-Planck-Institute for Psycholinguistics
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering brandstof - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvaltransport- en verwerking Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Straatreiniging gemeente Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Renovatie openbare verlichting 2019 gemeente Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantscontrole 2020-2022 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Wasserijdiensten voor bluspakken en persoonlijke beschermingsmiddelen brandweer VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf financieel systeem gemeenten Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Aanbesteding (warme) drankenvoorziening gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Duurzame Energie - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager verzekering - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Collegevervoer - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Onderwijsstichting Arcade - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132,...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Stichting SchOOL - Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Inhuur GMP professionals voor realiseren van 'GMP Organisatie' t.b.v. nieuw te realiseren FIELD-LAB - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OLP Saam Scholen i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OLP St. Wonderwijs i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Wonderwijs, samenwerkingsbestuur voor openbaar en katholiek onderwijs in Overbetuwe en Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering ICT hardware Schoolbestuur Lauwers en Eems Primair Onderwijs - Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding lesmethoden en schoolbenodigdheden Schoolbestuur Lauwers en Eems Primair Onderwijs - Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Volwasseneducatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionals (MFP) - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

024-2019 Integraal wijkonderhoud 3 Percelen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering van leermiddelen t.b.v. De Nieuwe Veste - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Drenthe...
Lees verder

EA Ligging Onbekend - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeentepolis voor minima Concessieovereenkomst voor Sociale en andere specifieke diensten - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Uitnodiging marktconsultatie "een aanpak voor 0-100" - Gemeente Hattem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Bouwen en leveren van een peilvaartuig - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst waakvlam, beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen (AWTL) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Op-, overslag, transport en verwerking van GHA - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Building a Movement to Value Water - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder