dinsdag 28 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering diesel kalenderjaren 2020 - 2022 - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Accountantsdiensten Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwikkelopgave op binnenstedelijke kavel gemeente Venlo (ca. 3.000 m2) - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Comfortabel binnenklimaat - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toegangscontroleapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kunststof stroomrailkappen - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Renovatie hockey- en tennisveld, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Bestek 2364 Klein onderhoud Verhardingen Zuid - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden Noorderstrand & Zuiderstrand Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor huurauto's en aanverwante dienstverlening - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10800000479 JustID Software tester obv een detavast-constructie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Exploitatie –facilitair management & hospitality – van het Nederlands paviljoen op de Dubai EXPO 2020 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van elektriciteit en aardgas gemeente Breda 2020 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktraadpleging project Train the Trainer traject voor Stedelijke groenvoorziening in Roemenië - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Westland (2) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groot onderhoud N631 Rijen – Oosterhout van km 1.145 – km 6.895 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Softwarelicenties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

10800000242JustID Solution architect - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging roltrappen Jaarbeursplein: Nieuw personenvervoer-systeem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Senior Technisch Beheerder - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Projectmanager Sociaal en Fysiek Domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Regionaal en lokaal contractbeheer - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging kade Prinsessewal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICC Verticale Luchtfoto's 2020 Regio Schiphol Perceel 2 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Relinen Westelijke Mijnstreek 2020-2023 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BHV-opleidingen, -cursussen en -middelen - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31125450: Selectieve Onttrekking - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werkplekken 2019-2021 gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kwaliteitsmeters afvalwaterzuiveringsinstallaties (DIG-10516) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Elektrotechnisch & Werktuigbouwkundig onderhoud - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trajecten zelfstandig ondernemerschap - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

CT sensoren voor het Landelijk Meetnet Water - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Instrumenten...
Lees verder

31121423 technische vragen voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Magazijn en algemene gebruiksartikelen - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderwijskantoor De Cirkel - HRM-systeem - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst beheer en onderhoud drukriolering en vacuüminstallatie gemeenten Ommen en Hardenberg - Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel...
Lees verder

Applicatie Omgevingsplan en toepasbare regels - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Grafische vormgeving en conceptontwikkeling - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van Bloemen - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Coevorden - Europees Openbare aanbesteding Warme Drankenvoorzieningen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, NEDERLAND NL, Zuidoost-Drenthe...
Lees verder

Gesloten en Intensieve Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

EA groenvoorziening en terreinonderhoud - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Reiniging Objecten in de openbare ruimte - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering bestrating (gebakken klinkers) t.b.v. Upgrade stadshart Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Marktconsultatie OK-tafels - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Operatietafels
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud meet- en regeltechniek Geusseltbad ten behoeve van Maastricht Sport - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consessieovereenkomst A0-reclamedisplays - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van drankenautomaten en het leveren van consumpties en supplies. - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Conditiemetingen & Meerjarenonderhoudsplan - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WAN Verbindingen en managed VPN dienst - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "P+R-systeem Genneper Parken" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud UN1EK Onderwijs - Stichting UN1EK onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Neurostimulatoren t.b.v. DBS o.b.v. directional steering - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Purchase to Pay t.b.v. Aeres - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-L-10137-19: Het leveren van ondergrondse en onderlossende perscontainers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorstroming als een Service - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienst Bodycams 2020 - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpen, leveren, plaatsen, onderhouden (SLA), verwijderen en in opslag houden van winterdecoratie ten behoeve van winkelcentrum Hoog Catharijne (2020) - Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Prestatiecontract Duurzaam onkruidbeheer op verharding gemeente Nunspeet 2020-2021 te Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concurrentie gerichte dialoog Asset Investment Planning (AIP) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-90052-18 Levering van Afvalbakken gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding payrolling en uitzenden - Stichting Museumplein Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Media inkoop offline (perceel 1) en Advies online media (perceel 2) - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker Helpdesk Rotterdampas - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verkoopmedewerker Rotterdampas - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektrische brancards - Ambulance Amsterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Circulaire Warme en koude Drankenvoorziening gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

18133 Interim bedrijfsrestaurant op de Jan Willem Friso Kazerne te Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur/detachering Junior adviseur water met specialisatie ruimte - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding ARCA Anchors - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder