maandag 27 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanschaf van 5 gladheidsbestrijdingsvoertuigen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaak Commanderij College - Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder