zondag 26 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Abonnementenbeheer - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Landschapsdiensten, Landschapsadviseurs en toetsing - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onafhankelijk Procesmanagement e.a. voor de Verkenning CID-Binckhorst - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpen & Effecten - CID-Binckhorst - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopprocedure OWO-gemeenten Wmo-ondersteuning 2020 en verder - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder